2 stycznia 2019

Kategoria:
Inne

Międzynarodowe przewozy busem w świetle przepisów

Przepisy, dotyczące międzynarodowego przewozów busem, różnią się nieco o tych, dotyczących przewozów krajowych. To, czy odpowiednia licencja będzie wymagana czy nie zależy także od ilości przewożonych osób. Podczas gdy na wykonywanie krajowego, okazjonalnego transportu osób pojazdami, w których liczba miejsc jest mniejsza niż 9, wymagana jest licencja, nie jest ona potrzebna w przypadku przewozów międzynarodowych.

Konieczność uzyskania licencji na przewozy międzynarodowe uzależniona jest od liczby miejsc w pojeździe.

Pojazdy do 9 osób

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym, od 15 sierpnia 2013 roku wykonywanie oraz podjęcie międzynarodowego transportu drogowego osób pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą nie wymaga już uzyskania licencji.

Warto w tym miejscu przytoczyć definicję transportu międzynarodowego. Będzie to podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób pojazdami samochodowymi, pod warunkiem, że ich jazda między miejscem początkowym i docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Wystarczy zatem, aby nawet najmniejszy odcinek trasy jazdy pojazdu przebiegał poza terytorium RP.

W omawianym przypadku kierowca, wykonujący międzynarodowe transporty busem powinien posiadać przy sobie następujące dokumenty:

  • dowód rejestracyjny, razem z dokumentem, potwierdzającym ubezpieczenie pojazdu
  • prawo jazdy kierowcy
  • ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne dla kierowcy

Renomowaną firmą, zajmującą się międzynarodowymi przewozami busami, jest firma Max-Trans. Przedsiębiorstwo transportowe organizuje przejazd busami do Niemiec, Belgii oraz Holandii, zapewniając najwyższy standard usług oraz gwarantując komfortowy przejazd.

Pojazdy powyżej 9 osób

W przypadku pojazdów powyżej 9 osób, czyli przede wszystkim autokarów i autobusów, wspólnotowa licencja, dotycząca międzynarodowego, zarobkowego przewozu osób jest już wymagana. Jest to decyzja administracyjna, wydawana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, uprawniająca do podejmowania oraz wykonywania działalności gospodarczej, w zakresie zarobkowego transportu drogowego. Aby ją uzyskać, należy posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W stosownym wniosku podać należy okres, na jaki chcemy otrzymać licencję (do 5 lat lub powyżej 5 lat), liczbę wnioskowanych wypisów oraz liczbę zgłaszanych pojazdów.

Pamiętajmy, iż jako przedsiębiorcy, powinniśmy dysponować odpowiednimi środkami finansowymi, pozwalającymi prowadzić działalność transportową. Powinniśmy zatem posiadać 9000 EUR na pierwszy pojazd oraz 5000 EUR na każdy następny.