7 lipca 2017

Kategoria:
Inne

Metody zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji stalowych

Korozja metali to inaczej ich niezamierzone, stopniowe niszczenie, do którego dochodzi na skutek oddziaływania środowiska. Konsekwencje korozji metali tworzących budowlane konstrukcje stalowe mogą być bardzo groźne, toteż podczas ich eksploatacji wymagane jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Przyjrzyjmy się rozmaitym metodom zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji stalowych.

Ochrona przed korozją obejmuje rozmaite działania, służące redukcji strat wynikających z procesów niszczenia struktury metali w wyniku oddziaływania czynników środowiskowych, a więc przede wszystkim powietrza i wody, ale także gleby oraz gazów przemysłowych – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy IzoSerwis, zajmującej się profesjonalnym wykonawstwem zabezpieczeń antykorozyjnych i izolacji przemysłowych.

Ochrona antykorozyjna – właściwe projektowanie

Troska o właściwą ochronę antykorozyjną powinna towarzyszyć nam już na etapie projektowania konstrukcji. W tym momencie należy zadbać o odpowiedni dobór materiałów, charakteryzujących się najwyższą odpornością na warunki, na jakie będzie wystawiona budowla czy instalacja.

Ważny jest także dobór możliwie najmniej skomplikowanych kształtów profili oraz zaplanowanie odpowiedniego sposobu łącznie poszczególnych elementów. Ma to na celu zapobieganie gromadzeniu się cieczy w zakamarkach konstrukcji, a także uniknięcie lokalnego nagrzewania oraz spiętrzania naprężeń.

Antykorozyjne powłoki organiczne i metaliczne

Kolejną metodą zabezpieczania stali przed korozją jest stosowanie powłok organicznych i metalicznych. Do powłok organicznych zaliczamy wszelkiego rodzaju lakiery, farby oraz tworzywa sztuczne, które nakłada się na powierzchnię metalu. Metaliczne powłoki katodowe wykonane są najczęściej z chromu, niklu, cyny lub miedzi, a anodowe – z kadmu. Nakłada się je na elementy przez zanurzenie w metalu, metodą natryskową lub przez elektrolizę.

Elektrochemiczne zabezpieczenia antykorozyjne

Tego rodzaju zabezpieczenia stanowią ochronę katodową elektrolityczną lub galwaniczną. Zabezpieczenia elektrochemiczne stosuje się powszechnie w konstrukcjach rurociągowych. Wykorzystanie zewnętrznego źródła napięcia w tej metodzie sprawia, że metal staje się anodą lub katodą ogniwa, przez co intensywność korozji jest znacznie ograniczona. Z kolei ochrona galwaniczna polega na montażu na konstrukcji specjalnych kształtek o niskim potencjale elektrochemicznym.

Inhibitory korozji

Ostatnią z omawianych w niniejszym tekście metod zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji stalowych jest stosowanie inhibitorów korozji. Polega ono na wprowadzaniu do środowiska korozyjnego niewielkich ilości substancji, które zwalniają tempo niszczenia metalu. Stosowane są inhibitory katodowe i anodowe. Ich działanie polega na odpowiednim zmniejszaniu lub zwiększaniu polaryzacji anodowej metalu, a poprzez to na przesunięciu jego potencjału korozyjnego.