chemiczne uzdatnianie wody
31 października 2020

Kategoria:
Inne

Metody uzdatniania wody kotłowej

Woda niezbędna jest nam niezbędna nie tylko przeżycia, ale używa się jej bardzo powszechnie również w wielu procesach przemysłowych. Aby korzystanie z niej było bezpieczne dla instalacji technicznych, woda musi spełniać określone wymogi dotyczące jej czystości. To z kolei wymaga zastosowania odpowiednich metod uzdatniania, które możemy podzielić na metody fizyczne i chemiczne.

Czym jest woda kotłowa?

Woda kotłowa to woda stosowana w urządzeniach takich jak kotły parowe, kotłownie wodne, chłodnie, instalacji myjące i wiele innych. Wykorzystywana jest między innymi w charakterze transportera energii cieplnej oraz do produkcji pary zasilającej urządzenia takie jak turbiny w elektrowniach węglowych. Musi ona spełniać szereg rygorystycznych wymogów, określonych m.in. przez producenta danej instalacji – w przeciwnym wypadku może przyczynić się do niszczenia instalacji. W jaki sposób się ją uzdatnia do użytku?

Metody chemiczne

Metody chemiczne uzdatniania wody opierają się na wykorzystaniu substancji, które dodawane są do cieczy w celu nadania jej określonych właściwości. Substancjami tymi mogą być:

  • Środki antykorozyjne – dzięki nim woda nie wpływa na rozwój korozji w instalacjach przemysłowych.
  • Stabilizatory twardości – wpływają na rozpuszczalność soli w wodzie, tym samym zapobiegając wytrącaniu się kamienia kotłowego pod postacią białego, chropowatego osadu.
  • Biocydy – to środki zabijające mikroorganizmy żyjące w wodzie, m.in. bakterie śluzotwórcze, glony i grzyby. Rozwój drobnoustrojów może prowadzić do powstawania w wodzie nieprzyjemnych nalotów oraz zmienia zapach wody.
  • Biosyspergatory – to środki używane do eliminacji śluzu powstającego w wyniku rozmnażania się bakterii. Tym samym zapobiegają one ponownemu namnażaniu się mikroorganizmów.

Metody fizyczne

Inaczej niż w przypadku metod chemicznych, uzdatnianie fizyczne wody odbywa się w wyniku jej odpowiedniej obróbki. Najprostszym przykładem jest tutaj filtracja, polegająca na mechanicznym oddzieleniu wody od znajdujących się w niej zanieczyszczeń, takich jak osady i szlam.

– Metody fizyczne używane w uzdatnianiu wody kotłowe to przede wszystkim jej zmiękczanie przy pomocy specjalnych żywicznych złóż, w których jony wapnia i magnezu odpowiedzialne za powstawanie kamienia kotłowego i napięcie powierzchniowe zostają wymienione na nieszkodliwe jony sodu – mówi specjalista firmy Aqua-Concept.

Drugim ważnym procesem w tej kategorii jest odwrócona osmoza, wykorzystywana dla pełnego odsalania wody – polega ona na wymuszonej dyfuzji wody przez błonę półprzepuszczalną, co prowadzi do powstawania dwóch roztworów o różnych stężeniach.