26 września 2017

Kategoria:
Inne

Metody uzdatniania wody chłodzącej

Urządzenia chłodnicze wymagają zużywania dużych ilości wody. Musi być ona odpowiedniej jakości, aby urządzenia pracowały wydajnie i poprawnie. Złej jakości i nieuzdatniona woda może się bowiem bezpośrednio przyczynić do powstawania korozji, kamienia kotłowego oraz do rozwoju szkodliwych mikroorganizmów wodnych. Dlatego tak ważne jest prawidłowe uzdatnianie wody chłodzącej.

Zmiękczanie, odsalanie i metody chemiczne

Badaniem i analizą wody, a następnie jej uzdatnianiem, zajmują się wyspecjalizowane w tym firmy, takie jak np. Global Concepts 2000 Polska. Woda służąca do zasilania obiegów chłodzenia może być przygotowana z wykorzystaniem różnych metod jej uzdatniania. Najskuteczniejszymi metodami są te, które prowadzą do jej maksymalnego odsolenia oraz poprawy jej jakości z wykorzystaniem środków chemicznych. Ich zadaniem jest zwiększenie termostabilności wody obiegowej oraz zmniejszenie jej korozyjności i osadotwórczości. Najczęściej stosowanymi metodami uzdatnienia wody chłodzącej są:

  • Stacje zmiękczania wody – jest to metoda, którą najczęściej wykorzystuje się do usuwania  lub zmniejszania twardości wody uzupełniającej układy chłodzenia. Metoda ta jest odpowiednia do wód, które uzupełniają obieg chłodzenia. Koszt korzystania z tej metody jest niewielki, co bezpośrednio wpływa na jej popularność.
  • Dozowanie inhibitorów – są to substancje chemiczne, które posiadają zdolność do spowolnienia lub kompletnego zatrzymania procesów korozyjnych obecnych w środowisku wodnym. Do tego celu wykorzystuje się inhibitory pasywujące oraz inhibitory adsorbcyjne. Nowoczesne inhibitory są całkowicie bezpieczne dla zdrowia i nietoksyczne.
  • Stabilizatory twardości oraz antyskalanty – substancje chemiczne, które dodane do wody zapobiegają osadzaniu się trudno rozpuszczalnych soli na elementach urządzeń chłodniczych. Ich stosowanie wydłuża sprawną pracę instalacji oraz zapobiega awariom urządzeń chłodzących.
  • Odsalanie – jest to bardzo ważny proces regulujący całkowite stężenie soli w wodzie obecnej w układzie chłodzącym oraz pozwalający dodatkowo na redukcję nierozpuszczalnych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Jest jedną z podstawowych i najważniejszych metod uzdatniania wody chłodzącej.
  • Uzdatnianie biocydami – wyróżnia się dwa rodzaje biocydów. Pierwsza ich grupa to biocydy utleniające, które dodaje się do wody w celu wyeliminowania z niej porostów oraz makroflory wodnej. Biocydy utleniające są środkami chemicznymi bardzo skutecznymi w eliminowaniu organizmów bytujących w nieuzdatnionej wodzie. Najpopularniejszymi biocydami z tej grupy są chlor, ozon oraz nadtlenek wodoru. Druga grupa to biocydy nieutleniające czyli substancje organiczne, które oddziaływają tylko na niektóre mikroorganizmy bytujące w wodzie.