odwadnianie oleju
8 listopada 2016

Kategoria:
Inne

Metody usuwania wody z olejów przemysłowych

Woda w oleju to jego główny wróg. Powoduje degradację oleju i katalizuje procesy powstawania szlamów. W obecności tlenu, prowadzi też do korozji układów olejowych. Jeżeli woda nie zostanie w porę usunięta, nie tylko pogorszy jakość oleju, ale także może doprowadzić do bardzo kosztownych awarii maszyn.

Skąd woda bierze się w oleju?

Do każdego układu, woda może dostać się z zewnątrz przenikając poprzez zużyte uszczelnienia. Może to być także woda kondensacyjna, woda technologiczna albo z nieszczelnych wymienników ciepła. Można ograniczać przenikanie wody do układu olejowego – przez dobry projekt instalacji i odpowiednie praktyki konserwacyjne – ale nigdy nie uda nam się stworzyć układu w 100% wodoszczelnego.

Woda w oleju może występować w trzech postaciach – rozpuszczonej, emulsji lub wody wydzielonej. Postać ta zależy od ilości wody znajdującej się w oleju. Po osiągnięciu tzw. punktu nasycenia przechodzi ona ze stanu wody rozpuszczonej do emulsji, a ze stanu emulsji do wody wydzielonej. Często termin “woda wydzielona” jest stosowany w odniesieniu zarówno do emulsji, jak i wydzielonych warstw wody. Dzieje się tak, ponieważ przepływ cieczy sprawia, że warstwa wody miesza się z olejem, tworząc kropelki różnej wielkości.

Metody usuwania wody

Wodę z układu olejowego można usuwać na różne sposoby. Jednym z najprostszych sposobów odwadniania oleju jest dekantacyjny zbiornik olejowy, w którym woda wydzielona, opadając na dno, może zostać usunięta w prosty sposób. Stosuje się również wirówki, które wykorzystują siłę odśrodkową i różnicę w ciężarze właściwym pomiędzy wodą i olejem. Niestety, konserwacja i utrzymanie wirówki to niemałe koszty.

Zemulgowaną wodę można także usuwać poprzez zastosowanie chłonnych filtrów polimerowych. Technologia ta jest kosztowna i nie sprawdza się jednak w przypadku dużych ilości wody w oleju.

Odwadnianie próżniowe oleju

Inną bardzo skuteczną metodą jest odwadnianie próżniowe za pomocą specjalnych agregatów. Służą one do usuwania wody wydzielonej oraz wody związanej z olejów. Dzięki zastosowaniu tej metody, można usunąć nawet najbardziej oporne, stabilne emulsje. W typowym próżniowym oczyszczaczu oleju, olej przepływa przez podgrzewacz do komory próżniowej, a następnie przez filtr końcowy. W toku tego procesu, para wodna, powietrze, gaz i inne lotne składniki przechodzą przez kondensator, gdzie pary kondensacyjne zmieniają się na ciecz. Natomiast gazy niekondensacyjne, jak np. powietrze, usuwane są przez pompę próżniową, a cząstki mechaniczne są separowane na układzie filtracyjnym.

Dlaczego warto regularnie usuwać wodę z okładów olejowych?

Profilaktyczna konserwacja to znacznie lepszy sposób na zmniejszenie zużycia oleju i zapewnienie jego wysokiej jakości, a co za tym idzie wydłużenia życia obsługiwanego sprzętu. Oczywiście zawsze możemy po prostu regularnie wymieniać cały olej z układu, ale jest to rozwiązanie mniej opłacalne niż oczyszczenie oleju, szczególnie tam, gdzie występują duże systemy olejowe. Co więcej, wielu metod usuwania wody z oleju nie trzeba stosować w sposób ciągły (co pozwala obniżyć koszty tego procesu). Musimy jednak pamiętać, żeby prowadzić dokładne pomiary zawartości wody w oleju i gdy przekroczy ona określone normy, przystąpić do jej usunięcia.