Grodzice stalowe
21 grudnia 2021

Kategoria:
Inne

Metody pogrążania grodzic stalowych

Grodzice stalowe wykorzystuje się do zabezpieczania wykopów przed osuwaniem się ziemi i napływem wody gruntowej. Mają zastosowanie także w budownictwie wodnym – gdzie służą zabezpieczaniu brzegów zbiorników wodnych – i drogownictwie, jako zabezpieczenie wykopów i nasypów ziemnych. Jakie metody pogrążania grodzic stalowych są powszechnie stosowane i jakie mają zalety oraz wady?

3 metody pogrążania grodzic stalowych

Do pogrążania grodzić stalowych stosuje się 3 metody:

  • wwibrowywanie,
  • wciskanie,
  • wbijanie.

Decyzję o wyborze którejś z tych metod podejmuje się, biorąc pod uwagę:

  • teoretyczną możliwość pogrążenia grodzicy zależną od rodzaju podłoża,
  • stopień oddziaływania na obiekty znajdujące się w pobliżu miejsca robót (zwłaszcza przy wwibrowywaniu),
  • funkcję, jaką będą pełnić grodzice.

Wybranie optymalnej metody i właściwe jej zrealizowanie wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia. Powinni się tym zajmować wyspecjalizowani fachowcy na przykład z firmy CM Construction ze Szczecina.

Wwibrowywanie grodzic stalowych

Metoda wwibrowywania grodzic stalowych jest szybka i skuteczna, ale niestety dość inwazyjna. Chociaż umożliwia naprawdę szybkie wykonanie prac, to jednak nie wszędzie można ją zastosować. Dzieje się tak, ponieważ wibracje mogą wpływać na konstrukcję obiektów sąsiadujących z budową. Upewnienie się, że tak nie będzie, wymaga prowadzenia badań, które są kosztowne. Z tego względu metodę wwibrowywania ścianek, najczęściej stosuje się w miejscach oddalonych od innych obiektów budowlanych.

Wbijanie grodzic stalowych

Wbijanie grodzic to najprostsza i najstarsza metoda umiejscawiania ich w gruncie. Chętnie stosuje się ją w budownictwie. Jej zaletą jest fakt, że sprawdza się niezależnie od rodzaju gruntu. Poza tym do tej metody pogrążania grodzic stalowych używa się sprzętu, który cechuje wysoka bezawaryjność. Do wad natomiast zaliczają się towarzyszące jej duży hałas i silne drgania. Warto podkreślić, że ścianka wbijana ma większą nośność niż wwibrowywana, ale z drugiej strony trudniej ją usunąć. Zwykle się tego nie robi.

Wciskanie grodzić stalowych

W przeciwieństwie do dwóch omówionych metod wciskanie grodzic stalowych jest niemal bezinwazyjne i do tego znacznie cichsze od wwibrowywania i wbijania. Często wciskanie łączy się z nawiercaniem gruntu, żeby ułatwić proces pogrążania. Trzeba jednak podkreślić, że ta technologia wymaga największej precyzji i umiejętności ze strony wykonawcy. Niekiedy najlepszym rozwiązaniem jest połączenie dwóch metod – np. wwibrowywanie wspierane wypłukiwaniem grodzic, a na koniec wciskanie.