Pracownik w masce ochronnej
12 listopada 2021

Kategoria:
Inne

Metody ochrony dróg oddechowych w myśl przepisów BHP

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) obejmują wiele obszarów ochrony pracownika. Jednym z obowiązków, które dotyczą pracodawców, jest zapewnianie zatrudnianym przez siebie osobom odpowiednich warunków do oddychania. W dzisiejszym tekście opowiemy o dostępnych metodach ochrony dróg oddechowych w myśl przepisów BHP. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas wpisem.

Co warto wiedzieć o ochronie dróg oddechowych pracownika?

W momencie, w którym powietrze panujące w przedsiębiorstwie zagraża pracownikom, wobec pracodawcy powstaje obowiązek zapewnienia grupie zatrudnianych przez siebie osób właściwie dobranych środków ochrony dróg oddechowych. Powinność ta podyktowana jest odpowiednimi przepisami prawa i dotyczy tych miejsc pracy, w których stwierdzono panowanie jednych z następujących warunków:

  • Stężenie niebezpiecznych dla człowieka substancji unoszących się w powietrzu przekracza dopuszczalne normy.
  • Temperatura wdychanego powietrza nie odpowiada dopuszczalnej normie, w której człowiek może pracować.
  • Zawartość tlenu we wdychanym powietrzu jest niższa niż 17% jego składu.

W celu zapobieżenia ewentualnym konsekwencjom nieodpowiednich warunków w miejscu pracy przedsiębiorcy muszą dbać o to, by wszystkie osoby, które są przez nich zatrudniane, miały dostęp do odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych. Wyróżnia się dwa rodzaje sprzętów z grupy ochron dróg oddechowych: sprzęt izolujący i sprzęt oczyszczający. Zadaniem pierwszego z nich jest dostarczenie człowiekowi powietrza z niezależnego od otoczenia źródła. Sprzęt izolujący jest używany między innymi w wyniku niedoboru tlenu czy zanieczyszczeń o za wysokim stężeniu. Z kolei celem stosowania sprzętu oczyszczającego jest oczyszczanie wdychanego powietrza. Przydaje się on na przykład wtedy, kiedy człowiekowi zagrażają niebezpieczne czynniki chemiczne, takie jak mgły, pyły, dym i gazy.

Co należy uwzględnić podczas wyboru odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych?

W celu doboru środków ochrony dróg oddechowych, które można kupić między innymi w sklepie z artykułami BHP Mado, należy sprecyzować, jaki dokładnie czynnik uniemożliwia swobodne wykonywanie obowiązków zawodowych przez grupę pracowniczą i jakie jest jego stężenie. Konieczne jest również uwzględnienie, jaka jest wilgotność powietrza i czy jakieś czynniki klimatyczne mogą mieć wpływ na działanie sprzętu ochronnego. Nie można też zapominać o stanie zdrowie każdego pracownika i czasie, przez który musi on pracować w szkodliwych warunkach.