Obróbka metali
10 czerwca 2022

Kategoria:
Inne

Metody obróbki metali

Obróbka metali polega na dostosowywaniu ich do potrzeb. Może obejmować zmianę kształtu, ale również właściwości mechanicznych lub chemicznych. Jest to ważna gałąź przemysłu, ponieważ metale powszechnie wykorzystywane są przez wszystkie branże. Wytwarzane są z nich narzędzia, elementy konstrukcyjne pojazdów, części to przedmiotów codziennego użytku i wiele więcej. W jaki sposób metale dostosowywane są do potrzeb?

Jakie są rodzaje obróbki metali?

Istnieją trzy główne rodzaje obróbki metali – skrawaniem, cieplna i plastyczna. Na każdy z nich składa się kilka procesów, dzięki którym możliwe jest dostosowanie materiału do wybranego kształtu i osiągnięcie jego nowych właściwości. Obróbka metali znana jest od wieków, jednak dzisiaj dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń procesy te są zautomatyzowane i szybkie. Cechy te umożliwiają produkcję masową, a tym samym zaspokojenie potrzeb rynku na wyroby metalowe.

Najbardziej powszechną metodą kształtowania metali jest obróbka skrawaniem. W tamach tych operacji wyróżnić można toczenie, frezowanie i szlifowanie. Każda z nich daje inne efekty, jednak mają wspólną zasadę działania. Opiera się ona na użyciu narzędzi do usuwania wierzchniej warstwy metalu. Proces jest powtarzalny aż do osiągnięcia pożądanej formy. Współczesne urządzenia do obróbki skrawaniem to zaawansowane maszyny CNC, czyli sterowane komputerowo.

Na czym polega obróbka cieplna i plastyczna metali?

Obróbka cieplna na skutek działania wysokiej temperatury pozwala osiągnąć oczekiwane właściwości metali. W procesach hartowania, wyżarzania, odpuszczania, przesycania i stabilizowania materiał nabiera trwałości, podatności na kształtowanie lub innych pożądanych cech. Bezpieczną realizację procesów w wysokiej temperaturze umożliwiają piece hartownicze dostępne między innymi u dystrybutora maszyn do obróbki metali Galika. W ramach obróbki cieplnej możliwa jest również zmiana właściwości chemicznych metali poprzez nasycanie ich wierzchniej warstwy pierwiastkami, na przykład chromem lub węglem.

Obok obróbki skrawaniem popularne procesy kształtowania metali zachodzą w ramach obróbki plastycznej. Zasada jej działania opiera się na  wywieraniu nacisku, na skutek którego otrzymywany jest oczekiwany kształt elementu. Obróbka plastyczna realizowana jest w podwyższonej lub niskiej temperaturze, czyli powyżej lub poniżej tzw. warunków rekrystalizacji. Do jej procesów zaliczane są walcowanie, ciągnienie, wyciskanie, kucie i tłoczenie.