9 października 2017

Kategoria:
Inne

W jakie maszyny rolnicze wyposażyć małe gospodarstwo?

Najważniejszą zasadą podczas wyboru maszyn dla gospodarstwa rolnego jest dostosowanie inwestycji do skali odbywającej się w nim produkcji. Rolnik musi dysponować takimi urządzeniami, które umożliwią mu wykonanie wszystkich prac szybko i we właściwych terminach agrotechnicznych. Jednocześnie ilość maszyn nie powinna być zbyt duża, aby nie doprowadzić do sytuacji przeinwestowania gospodarstwa ponad możliwości odtwarzania zasobów.

Wielkość gospodarstwa rolnego, czyli jego areał, określający skalę produkcji, jest głównym czynnikiem doboru maszyn – mówi specjalista z firmy Agromarket. Aby małe gospodarstwo mogło funkcjonować sprawnie, niezbędny jest podstawowy zestaw prostych, ale solidnych i wydajnych urządzeń rolniczych.

Podział maszyn rolniczych

Podstawowe (ogólnouprawne) maszyny rolnicze to te, które służą odtwarzaniu zdolności produkcyjnej gleby i umożliwiają zapewnienie roślinom odpowiednich warunków do rozwoju. Do maszyn podstawowych zaliczamy więc urządzenia, których stosowanie jest niezbędne w większości upraw.

Maszyny ogólnouprawne charakteryzują się dużą wydajnością roczną, ponieważ mogą być wykorzystywane na całym areale gospodarstwa, bez względu na typ uprawy prowadzonej na jego poszczególnych obszarach. Zaliczamy do nich maszyny do orki i zabiegów pożniwnych oraz przedsiewnych, nawożenia, a także maszyny do siewu z siewnikami uniwersalnymi.

Maszyny specjalistyczne znajdują zastosowanie w uprawie wąskiej grupy roślin, toteż charakteryzują się stosunkowo niewielkim wykorzystaniem w ciągu roku. Do maszyn specjalistycznych zalicza się większość urządzeń do zbiorów oraz sadzarki czy siewniki punktowe, a także urządzenia o bardzo specyficznym zastosowaniu, jak np. głębosze i zbieracze kamieni.

Maszyny rolnicze w małym gospodarstwie

W każdym gospodarstwie rolnym, bez względu na jego wielkość i profil głównej uprawy, musi znaleźć się ciągnik. Jest on niezbędny do posługiwania się na roli urządzeniami nieposiadającymi własnego napędu, takimi jak pługi czy siewniki, a w połączeniu z przyczepą sprawdza się jako pojazd transportowy.

Wybierając ciągnik należy pamiętać, że musi on pozwalać na pracę w bardzo trudnych warunkach glebowych i obsługiwać rozmaite narzędzia, a jednocześnie gwarantować wydajność dostosowaną do skali produkcji gospodarstwa.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, do podstawowych maszyn rolniczych, które są niezbędne w małych gospodarstwach, zaliczamy urządzenia do orki, nawożenia i siewu. Podczas zabiegów pożniwnych i przedsiewnych konieczne jest stosowanie pługów, bron lub odpowiednich agregatów.

W zależności od stosowanego rodzaju nawozu, w gospodarstwie niezbędny będzie również rozsiewacz nawozów mineralnych, rozrzutnik obornika, aplikator gnojowicy lub wóz asenizacyjny. Ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami wymaga wykonywania oprysków, a więc konieczny będzie również zakup opryskiwaczy.