wydawnictwa prawnicze
22 marca 2016

Kategoria:
Inne

Leksykon, słownik, komentarz. Rodzaje wydawnictw

Wydawnictwem albo publikacją nazywamy każdy dokument, który stanowi odrębną całość treściową i poligraficzną. Dokument ten może zostać wydany przez wydawcę lub nakładem własnym autora. Główny podział rozróżnia wydawnictwa zwarte i ciągłe, wśród obu tych typów znajdziemy wydawnictwa informacyjne.

Publikacje informacyjne dzielą się dalej na wydawnictwa informacji pośredniej i bezpośredniej. Pierwszy typ obejmuje wszelkie katalogi i biblioteki, które pomagają użytkownikowi w poszukiwaniu konkretnych informacji. Wydawnictwa informacji bezpośredniej z kolei dostarczają czytelnikowi konkretnych odpowiedzi dotyczących rozmaitych obszarów wiedzy – wyjaśnia ekspert z Księgarni Ekonomiczno-Prawniczej Ksiegarnia-Wrzeszcz. Przyjrzyjmy się kilku przykładom wydawnictw z tej drugiej grupy.

Co to jest leksykon?

Leksykon bywa nazywany słownikiem encyklopedycznym, ponieważ faktycznie stanowi pośrednią formę między tymi dwoma wydawnictwami. Podobnie jak słownik zawiera on definicję poszczególnych haseł, zebranych w uporządkowany zbiór informacji. Z encyklopedią łączy go bardzo dokładny opis każdego zagadnienia, szczegółowy charakter wiadomości dostarczanych na temat każdego z poruszanych tematów.

Szczególnym typem tego wydawnictwa jest leksykon specjalistyczny, który opisuje wybraną tematykę, np. zagadnienia podatkowe. Taki leksykon stanowi nieocenione źródło wiedzy dla ekspertów z zakresu rachunkowości, ponieważ dostarcza skondensowanej, a jednocześnie jasno omówionej wiedzy z danego obszaru.

Co to jest słownik?

Słownik jest najpopularniejszym rodzajem wydawnictwa informacji bezpośredniej i korzystamy z niego już od najmłodszych lat szkolnych. Hasła w słownikach najczęściej ułożone są w porządku alfabetycznym i stanowią zbiór wyrazów wraz z definicjami. Rozróżniamy słowniki językowe jedno- lub dwujęzyczne (np. Słownik terminologii prawniczej polsko-hiszpański albo Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej), biograficzne i rzeczowe, czyli specjalistyczne, jak np. Słownik prawa i gospodarki, czy Słownik finansów samorządu terytorialnego  – wymienia specjalista z Księgarni Ekonomiczno-Prawniczej Ksiegarnia-Wrzeszcz.

Co to jest komentarz?

Komentarz stanowi szczególny rodzaj publikacji, w którym obok przedstawienia faktów pojawia się ekspercka wypowiedź interpretująca przytoczone wcześniej informacje. W prawie komentarze stosowane są w celu przybliżenia treści aktów normatywnych i ułatwienia poruszania się po zawiłościach kodeksów i ustaw.