28 marca 2019

Kategoria:
Inne

Legalizacja gaśnic – podstawowe informacje

Zgodnie z zasadami kodeksu drogowego, w każdym pojeździe osobowym znaleźć musi się gaśnica samochodowa (1 kg). Bardzo istotną informacją na temat gaśnic jest to, że posiadają one okres gwarancji producenta oraz okres legalizacji. Obu pojęć nie należy mylić. Przedstawiamy podstawowe informacje na temat legalizacji gaśnic.

Różnice między okresem gwarancji a okresem legalizacji

Wszystkie urządzenia gaśnicze posiadają zarówno okres gwarancji producenta, jak i okres legalizacji. Ten pierwszy to czas, przez który producent gwarantuje właściwe działanie danego urządzenia (zazwyczaj 5 lat od daty produkcji gaśnicy).

O czym nie można zapominać?

Pamiętać trzeba, że w przypadku gaśnic proszkowych (w tym gaśnic samochodowych) właściciel pojazdu jest zobowiązany do wykonywania przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej, niż raz w roku.

Warto wiedzieć, że po każdym przeglądzie technicznym gaśnica zakwalifikowana jako sprawna zostaje oznaczona etykietą kontrolną. Określa ona datę następnego przeglądu technicznego. Jeśli wynosi ona dwa lata od daty produkcji wybitej na gaśnicy, to (zgodnie z  § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów, DzU nr 109, poz. 719) urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym oraz konserwacyjnym czynnościom zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, instrukcjach obsługi oraz dokumentacji technicznej. Takie przeglądy należy przeprowadzać w okresach i w sposób zgodny z ustaloną przez producenta instrukcją.

Legalizacja gaśnic a kodeks drogowy

Zasady kodeksu drogowego nie narzucają legalizacji gaśnicy. Mówią tylko o konieczności posiadania takiego urządzenia, które jest sprawne i w każdej chwili gotowe do użytku. Z tego powodu policjanci mają prawo karać mandatem kierowcę, który posiada gaśnicę bez legalizacji.

Pomimo jasnych nakazów, warto monitorować okres legalizacji swojej gaśnicy samochodowej. Kiedy upłynie, należy udać się do specjalisty, który sprawdzi urządzenie pod względem sprawności i dokona odpowiedniego wpisu w dokumentach.