15 marca 2017

Kategoria:
Inne

Kwalifikowany materiał siewny czy ziarno z własnego zbioru – czym obsiać pole?

Rolnicy przed okresem siewów mają wybór: korzystać z kwalifikowanego materiału siewnego lub też z ziarna z własnego zbioru. Oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy, które mogą zaważyć na przyszłych zyskach

Materiał kwalifikowany a ziarno z własnego zbioru

Kwalifikowany materiał siewny to ziarno, które zostało wyhodowane bezpośrednio z tzw. materiału bazowego przez firmę nasienną, posiadającą licencję na hodowlę danego gatunku roślin. Materiał kwalifikowany, nazywany również kwalifikatem przed wypuszczeniem na rynek musi zostać przebadany pod kątem jakości i czystości odmianowej.

Zalety korzystania z kwalifikatu

Najważniejszym plusem kwalifikatu jest jego wysoka jakość – kupując ziarno od firmy nasiennej rolnik może mieć pewność, że kupuje produkt w 100% zgodny z opisem. Warto pamiętać, że wielkość zbiorów w znacznej mierze zależy od warunków genetycznych, a zatem im lepszy, czystszy materiał siewny, tym większe szanse na uzyskanie dużych plonów. Ponadto producenci kwalifikatu udostępniają szczegółowe informacje na temat potrzeb roślin, dlatego możliwe jest dobranie odpowiedniej technologii produkcji zbiorów. Często podnoszonym argumentem jest, że kwalifikat jest znacznie droższy, niż materiał własny, warto jednak zauważyć, że w przypadku kwalifikatu obniżone zostają normy wysiewu – a zatem zamiast wysiewać 200 kg materiału własnego możemy użyć w tym celu 150 kg materiału kwalifikowanego, który ponadto jest łatwiejszy w pielęgnacji.

Ziarno z własnego zbioru

Rolnik może również obsiewać pole ziarnem uzyskanym z własnego zbioru – jest to rozwiązanie tańsze, ale również bardziej ryzykowne, niż korzystanie z kwalifikatu. Przede wszystkim ziarno z własnego zbioru niekoniecznie jest tej samej jakości, co oryginalny materiał. Oznacza to, że ryzykujemy w ten sposób uzyskanie mniejszych zbiorów, nawet przy użyciu większej ilości materiału siewnego. Kolejna sprawa to mniejsza odporność materiału na grzyby i choroby, co dodatkowo przekłada się na mniejsze zbiory. Warto również pamiętać o tym, że korzystanie z własnego ziarna pochodzącego z kwalifikatu możliwe jest tylko przy spełnieniu pewnych warunków, nazywanych odstępstwem rolnym. Odstępstwu rolnemu podlegają jedyne wybrane gatunki – ich listę znajdziemy na stronie Agencji Nasiennej – które rolnik wcześniej zakupił i wykorzystał do siewu. Hodowcy mogą skontrolować, czy rolnik legalnie korzysta z ich odmian. Niedopuszczalne jest bowiem wysiewanie materiału ze zbiorów zakupionego z innych źródeł (np. od sąsiada), ponadto aby móc ponownie wysiać ziarno z własnego zbioru należy uiścić opłatę za skorzystanie z odstępstwa rolnego, przy czym zakres rozliczeń jest zależny od wielkości gospodarstwa rolnego. Podkreślamy, że planowana zmiana ustawy o ochronie prawnej odmian roślin nie zwolni rolnika z obowiązku zapłaty za odstępstwo rolne.