19 października 2017

Kategoria:
Inne

Kiedy i które dokumenty osobiste należy tłumaczyć?

Tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione) – czym różnią się od zwykłych?

Tłumaczenia przysięgłe to inaczej tłumaczenia uwierzytelnione. Słyszymy o nich najczęściej w kontekście tłumaczenia dokumentów. Czy nie można tego zlecić „zwykłemu” tłumaczowi? Czym różni się tłumaczenie książki od tłumaczenia papierów urzędowych? Zapytaliśmy o to ekspertów – biuro tłumaczeń przysięgłych z angielskiego w Olsztynie.

Tłumaczenia przysięgłe dają gwarancję poprawności. Tego nie może zapewnić nawet bardzo dobry specjalista niebędący tłumaczem przysięgłym. Zajęcie to wymaga bowiem nie tylko znajomości języka, ale też prawa obowiązującego w obu krajach i prawa międzynarodowego.

Wierności, dokładności i bezbłędności przekładu na najwyższym poziomie wymagają przede wszystkim instytucje państwowe. Przyjmują one jedynie dokumenty opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego. Pieczęcią, która poświadcza tłumaczenie przysięgłe, a jednocześnie jest gwarantem najwyższej jakości, dysponuje jedynie osoba, która uzyskała uprawnienia tłumacza przysięgłego. Ministerstwo Sprawiedliwości nadaje je osobom po zdaniu egzaminu państwowego.

Warto wiedzieć, że każdy język wymaga osobnego egzaminu i kolejnej pieczęci. Wydaje ją Mennica Państwowa. Pieczęć tłumacza przysięgłego powinna zawierać jego dane osobowe, pozycję na liście i język, do którego tłumaczenia uzyskano uprawnienia. Dzięki pozycji na liście tłumaczy przysięgłych można upewnić się, że osoba, której powierzamy dokumenty, działa legalnie.

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?

Tłumaczeń przysięgłych oczekują przede wszystkim instytucje państwowe, np. urzędy lub uczelnie. Pieczęci tłumacza przysięgłego wymagają tłumaczone oficjalne dokumenty wydawane przez te instytucje oraz takie, które do nich wpływają, a więc np. akty urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu, akty notarialne, takie jak umowy kupna-sprzedaży, darowizny czy testamenty.

Inną grupą są wszelkie dokumenty poświadczające nasze uprawnienia do wykonywania zawodu, a więc: dyplomy ukończenia studiów, certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia o odbyciu kursów.  Należy powierzyć je tłumaczowi przysięgłemu, gdy planujemy karierę poza granicami kraju, w którym się edukowaliśmy.

Tłumaczenia przysięgłe są niekiedy oczekiwane w biznesie, szczególnie gdy strony rozpoczynające współpracę posługują się różnymi językami. Wówczas przetłumaczenie umowy lub kontraktu musi być maksymalnie precyzyjne i uwzględniające realia prawne obu krajów – i w takiej sytuacji tłumacz przysięgły to najlepszy wybór.