8 stycznia 2021

Kategoria:
Inne

Kto musi przejść obowiązkowe szkolenie BHP w zakładzie pracy?

Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Obejmuje ono szereg zasad dotyczących pracy na danym stanowisku. Mają one ułatwiać wykonywane codziennych obowiązków, a także zapewnić bezpieczeństwo. Wyróżnia się szkolenia okresowe oraz wstępne – te drugie są przeprowadzane dla nowych pracowników, bez nich nie mogą oni rozpocząć pracy. Sprawdź, kiedy są one obowiązkowe.

Szkolenia BHP dla pracownika i pracodawcy

Pracodawca jest osobą, która musi zapewnić obowiązkowe szkolenie BHP pracownikom firmy. Co ciekawe, on sam powinien przejść taki kurs. Nie liczy się stanowisko, jakie zajmuje dana osoba. Wszyscy muszą wiedzieć, jak zachować się w danej sytuacji, szczególnie kryzysowej. Obowiązek ten reguluje Kodeks pracy.

Standardowe kursy BHP pozwalają pracownikom zdobyć wiedzę na temat:

 • czynników, które mogą spowodować bezpośrednie zagrożenie dla pracowników,
 • sposobów i środków zapobiegawczych,
 • przepisów oraz zasad BHP obowiązujących na danym stanowisku,
 • odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad,
 • wykonywania pracy w bezpieczny dla siebie i innych sposób,
 • udzielania pierwszej pomocy poszkodowanej osobie.

Szkolenie pracodawcy ma okres ważności 5 lat. Wygląda ono nieco inaczej niż w przypadku pracownika. Przedmiotem kursu są m.in. zagadnienia dotyczące:

 • ochrony życia i zdrowia pracowników,
 • postępowania i informowania o zagrożeniu,
 • udzielania pierwszej pomocy,
 • kierowania pracownikami w razie zagrożenia,
 • ogólnych przepisów BHP i ochrony pracy, a także konsekwencji z powodu ich niestosowania.

 Jak przeszkolić kadrę?

Nie ma standardowego kursu BHP, który można by przeprowadzić dla wszystkich pracowników niezależnie od branży. Każdy powinien przejść adekwatne do swojego stanowiska szkolenie. W końcu nikt nie będzie uczył osoby pracującej w biurze, jak poruszać się po elewacji, gdyż nie należy to do jego obowiązków. Podstawowe szkolenia BHP przeprowadza się m.in. dla:

 • kadry kierowniczej i pracodawców,
 • stanowisk robotniczych,
 • stanowisk administracyjno-biurowych,
 • służb BHP.

Najbardziej efektywnym sposobem na to, aby przeszkolić kadrę pracowniczą jest zlecenie tego firmie, która zajmuje się profesjonalną organizacją kursów BHP, ale nie tylko. Często są to również kursy energetyczne, kursy na wózki widłowe czy inne dotyczące danej specjalizacji szkolenia.

W zależności od rodzaju kursu czas potrzebny na jego przeprowadzenie, a także wystawione zaświadczenie muszą mieć określony czas trwania. Z reguły po kilku latach takie szkolenie trzeba odświeżyć – tłumaczy przedstawiciel firmy OKZ prowadzającej od lat kursy we Włocławku.

To dlatego należy pamiętać, że żadne szkolenie, nawet to wstępne, nie jest bezterminowe.

Przeprowadzanie podstawowych kursów z zakresu bezpieczeństwa wśród pracowników jest koniecznością, jeżeli chce się prowadzić firmę. Nie jest to tylko kwestia regulacji prawnych, ale również przejawem dbałości o osoby, które się zatrudnia, dlatego warto inwestować w kursy BHP przeprowadzane przez specjalistów.