11 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Wcale nie tak rzadko jak można by sądzić, zdarzają się sytuacje, w których wymagane jest przełożenie ważnych dokumentów na inny język. Składając pismo w instytucji państwowej, musimy mieć pewność, że jego treść, jest w stu procentach zgodna z oryginałem. Pomoże nam w tym, rzecz jasna, tłumacz przysięgły, który weźmie pełną odpowiedzialność za powierzoną mu pracę. Czytając dalej, dowiesz się, jakie warunki należy spełnić, by zostać właśnie kimś takim.

Tłumacz, którego nazywamy przysięgłym, jest osobą zawodowo zajmującą się sporządzaniem – uwierzytelnionych później specjalną pieczęcią – przekładów z języka polskiego na obcy i odwrotnie, a także sprawdzaniem i poświadczaniem tekstów stworzonych przez inne osoby.

Co wyróżnia tłumacza przysięgłego?

Tym, co różni go od zwykłego tłumacza, jest przyznana mu prawnie możliwość zajmowania się różnego rodzaju pismami procesowym i urzędowymi. Zleceniodawcy, jacy mu się przytrafiają są nie tylko klientami prywatnymi – zdarzają się sądy, komisariaty policji, szpitale oraz inne poważne instytucje.

Jakie typy dokumentów najczęściej wchodzą w grę? Jako przykład, niech posłużą akty, świadectwa, zaświadczenia, pełnomocnictwa, testamenty, umowy, czy nawet faktury.

Pieczęć, o której była wcześniej mowa, zawiera w sobie imię i nazwisko osoby się nią posługującej, język, w jakim się specjalizuje, a także numer identyfikacyjny, pochodzący z listy prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości. Ze względu na fizyczny charakter owego stempla, translacja musi mieć klasyczną, papierową formę.

Odpowiedzialność za wierność przekładu

Co niezwykle istotne, tłumacz przysięgły zobowiązuje się do ponoszenia konsekwencji za wszystkie błędy, które wystąpią w czasie jego działalności. Ponadto autor przekładu jest zobligowany do utrzymania treści wszystkich dokumentów w tajemnicy.

W związku z powyższym, osoba dla której on pracuje, nie musi obawiać się poniesienia jakiejkolwiek starty; mało tego – ma prawo do starania się o odpowiednie odszkodowanie. Biorąc to wszystko pod uwagę, nie może dziwić, iż kwota jaką trzeba wydać na takie usługi, jest wyższa niż w przypadku zwyczajnych translacji.

Jakie warunki należy spełnić?

Czynniki wpływające na możliwość zdobycia uprawnień opisywanego typu tłumacza, są regulowane właściwą ustawą. Aby więc móc wykonywać czynności wymienione na początku artykułu, należy:

  • posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego kraju Unii Europejskiej lub jednego z państw należących do Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu;
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych;
  • biegle posługiwać się językiem polskim;
  • nie być ukaranym za umyślne przestępstwo skarbowe albo nieumyślne wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;
  • ukończyć studia wyższe;
  • przejść egzamin z umiejętności przekładu z języka polskiego na obcy oraz odwrotnie.

Jak wygląda egzamin?

Jak poinformował nas ekspert pochodzący z Biura Tłumaczeń Alkon:

Tylko udając się do Ministerstwa Sprawiedliwości, zyskamy możliwość zapisania się na egzamin, zdawany później przed Państwową Komisją Egzaminacyjną – o jego dacie zostaniemy poinformowani 21 dni przed rozpoczęciem. Test ten nie jest niestety bezpłatny, jego cena aktualnie wynosi 800 zł. Składa się zaś, jak to zazwyczaj bywa w podobnych przypadkach, z 2 części: pisemnej oraz ustnej. Liczba punktów, jaką da się maksymalnie uzyskać wynosi 200, przy czym ocenę pozytywną otrzyma przystępujący, który zdobył minimum po 150 oczek na każdym z etapów. Jeżeli się to nie uda, po upływie roku istnieje możliwość kolejnego podejścia.

Egzamin zakończony sukcesem, oznacza nabycie przez kandydata uprawnień do wykonywania zawodu. Później zostają już tylko formalności – zgłoszenie wniosku o wpis na wspominaną już listę, a także złożenie uroczystego ślubowania.