osiedle
17 stycznia 2020

Kategoria:
Inne

Kto może administrować wspólnotą mieszkaniową?

Rynek nieruchomości nieustannie się rozwija, dlatego na rynku pracy pojawiają się wciąż nowe zawody. Jednym z nich jest zarządca wspólnoty mieszkaniowej. Zawód ten nie wymaga żadnych specjalistycznych licencji ani wykształcenia. Praca jako zarządca jest przeznaczona przede wszystkim dla osób, które lubią kontakt z ludźmi. Zarobki również nie należą do najgorszych. Te czynniki wpływają właśnie na to, że wiele osób chce zarządzać wspólnotą mieszkaniową. Jak więc zostać zarządcą?

Jakie wymagania należy spełnić, by zostać zarządcą wspólnoty mieszkaniowej?

Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli mieszkań na terenie nieruchomości. Mogą oni wybrać sposób administrowania obiektem. Jedną z możliwości jest wybór właścicieli mieszkań do zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Drugą opcją jest wybór zarządcy wspólnoty mieszkaniowej. Praca ta może być wykonywana zarówno przez indywidualną osobę, jak i przez firmę zarządzającą wspólnotami mieszkaniowymi. Indywidualne jednostki nie muszą jednak spełniać wielu wymagań. Ustawa z 2014 roku mówi o tym, że zarządca nieruchomości nie musi posiadać żadnych specjalnych licencji ani wykształcenia. Pracę tą może więc wykonywać każdy, bez względu na to, czy skończył studia kierunkowe, czy też nie. Praca zarządcy wspólnoty mieszkaniowej będzie także idealna dla osób, które lubią przebywać z ludźmi, znają podstawy prawa budowlanego i finansów oraz posiadają silnie rozwinięte umiejętności organizacyjne. Trzeba jednak pamiętać, że praca tego typu wiąże się z dużym zakresem obowiązków, czyli również ogromną odpowiedzialnością.

Jakie obowiązki ma zarządca wspólnoty mieszkaniowej?

Jak mówi specjalista z firmy oxbud.pl: ,,W zakresie obowiązków zarządcy mieści się przede wszystkim reprezentowanie wspólnoty i kierowanie jej sprawami. Oznacza to, że zarządca podejmuje decyzje i działania, które mają na celu zapewnić właściwą gospodarkę ekonomiczno- finansową inwestycji, na bieżąco administruje obiektem, utrzymuje go w niepogorszonym stanie oraz inwestuje w nieruchomość.”

Zarządca jest także zobowiązany do opłacania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z zarządzaniem nieruchomością. Na co dzień zarządca wspólnoty mieszkaniowej kontroluje stan nieruchomości, dba o terminowość przeglądów technicznych, zleca kompleksowe naprawy, sprzątanie, czy bieżące remonty. Istotną funkcją zarządcy jest również prowadzenie dokumentacji wspólnoty oraz kontakt z mieszkańcami. Jest on również zobowiązany do przyjmowania skarg i uwag odnośnie nieruchomości.