kajdanki i młotek sędziowski
19 maja 2022

Kategoria:
Inne

Kto i na jakich zasadach może uzyskać zwolnienie warunkowe?

Jeżeli ktokolwiek został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym, musi się liczyć z obowiązkiem odbycia kary. Jeżeli jest to pozbawienie wolności, należy się w tym celu stawić we wskazanym zakładzie karnym. Jednak zasądzona kara nie zawsze musi być „odsiedziana” w całości. Niekiedy istnieje możliwość warunkowego wyjścia na wolność. Kiedy jest to możliwe i jakie warunki trzeba spełnić?

Po jakim czasie istnieje szansa na warunkowe wyjście z więzienia?

Najczęściej o warunkowe zwolnienie z więzienia można się starać po upływie połowy kary. Jeżeli jednak przestępstwo zostało popełnione w warunkach recydywy, to o warunkowe zwolnienie da się ubiegać dopiero po odbyciu dwóch trzecich kary. Upływ zarówno połowy kary, jak i wspomnianych dwóch trzecich nie powoduje zwolnienia warunkowego automatycznie. Konieczne jest wystąpienie o to z wnioskiem.

Jakie są czynności prowadzące do warunkowego zwolnienia z odbywanej kary?

O warunkowym zwolnieniu z odbycia części kary musi zadecydować sąd. Bierze on wtedy pod uwagę różne okoliczności. W takim wypadku badane są takie aspekty, jak charakter popełnionego przestępstwa, zachowanie się oskarżonego po tym fakcie i podczas odbywania kary w zakładzie karnym. Z pomocą kuratora określa się życiową sytuację skazanego, a także żąda się dokładnej opinii o nim. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, w jaki sposób zachowuje się on w placówce i czy dobrze rokuje na przyszłość.

Pomocna skazanemu może być współpraca z takim podmiotami, jak Kancelarie Adwokackie Łopatto, gdzie można uzyskać wszelkie informacje na temat potrzebnych formalności. To właśnie z Kancelarii Adwokackiej pochodzi obrońca, który składa stosowny wniosek.

Co jest zamieszczone we wniosku o zwolnienie warunkowe?

We wniosku obrońca przedstawia wszelkie argumenty, które przemawiają za wcześniejszym zwolnieniem skazanego. Umieszcza się tam je wraz z przedstawieniem jego osobistej sytuacji i informacji dotyczącej tego, co będzie on robił po opuszczeniu zakładu karnego. Wszystkie te argumenty i informacje powinny przekonać sąd o słuszności przedterminowego zwolnienia i o tym, że dana osoba nie wejdzie ponownie na drogę przestępstwa.

Jakie są obowiązki skazanego po zwolnieniu warunkowym?

Zwolnienie warunkowe nakłada na skazanego konkretne obowiązki. Przede wszystkim nie może on wrócić to tego samego przestępstwa przez określoną liczbę lat. Ponadto dostaje dozór kuratora. Dodatkowymi obowiązkami może być na przykład podjęcie leczenia lub naprawienie krzywd.