28 marca 2021

Kategoria:
Inne

Koszt tłumaczenia przysięgłego. Od czego zależy?

Tłumaczenia przysięgłe są zawsze wymagane w przypadku różnego rodzaju pism urzędowych, które posiadają moc prawną. Nie oznacza to jednak, że z usług tłumacza przysięgłego korzystamy tylko wtedy, gdy potrzebujemy przetłumaczyć dokumenty, na przykład do rejestracji samochodu, akt urodzenia, małżeństwa, akt własności itd. Dlaczego? – Bo skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego daje nam pewnego rodzaju gwarancję jakości.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Zacznijmy od razu od warunków, jakie musi spełniać osoba, która może mianować siebie tłumaczem przysięgłym. To kilka punktów:

  • obywatelstwo polskie lub jednego z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, Konfederacji Szwajcarskiej lub na zasadach wzajemności – obywatelstwo innego państwa,
  • doskonała znajomość języka polskiego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • brak na koncie wyroków za umyślne przestępstwa, przestępstwa skarbowe, nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
  • ukończenie studiów wyższych (dowolny kierunek, co najmniej tytuł magistra),
  • zdany egzamin z na tłumacza przysięgłego.

Gdy wszystkie powyższe warunki są spełnione, po zdaniu egzaminu tłumacz uzyskuje prawo wykonywania zawodu, zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, otrzymuje odpowiedni numer i pieczęć. Jak mówią nam przedstawiciele Biura Tłumaczeń Unia z Rzeszowa, tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, a wykonywanie tego zawodu to odpowiedzialne zajęcie.

Konkretne tłumaczenia, konkretne ceny i koszty

Bez obaw – w tej części artykułu nie będziemy pisać o tym, że im lepsze tłumaczenie, tym wyższa cena. Ono zawsze musi być najlepsze! Chcemy jednak napisać o tym, że w fachowym biurze tłumaczeń, w którym usługi świadczy tłumacz przysięgły, konkretne koszty zostaną nam przedstawione wtedy, gdy sami konkretnie wskażemy najpierw, co chcemy przetłumaczyć. Liczy się nie tylko język i tzw. objętość, ilość stron przeliczeniowych (gdzie strona przeliczeniowa to konkretna ilość znaków). Z pewnością tańsze będzie na przykład tłumaczenie dokumentów do rejestracji samochodu, jeśli biuro tłumaczeń przedstawia je w swojej ofercie, niż przetłumaczenie technicznego artykułu na temat aut, który wymaga znajomości skomplikowanej terminologii i wiedzy specjalistycznej. Tańsze będzie tłumaczenie uwierzytelnione języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, niż na przykład włoskiego lub hiszpańskiego. Na stronie biura tłumaczeń możemy znaleźć zwykle orientacyjny cennik dotyczące języków, które są dla nas popularne. Koszt zawsze będzie jednak zależał od tego, co jest do przetłumaczenia, w jakiej objętości, ile czasu jest na wykonanie zlecenia.