montaż regałów magazynowych
16 stycznia 2020

Kategoria:
Inne

Korzystanie z regałów magazynowych, a zasady BHP  

Prawidłowe użytkowanie regałów zapewni bezpieczeństwo zarówno pracownikom, jak i umieszczonym na nich towarom. Nieprzestrzeganie wytycznych może grozić poważnymi konsekwencjami – w wypełnionej po brzegi przestrzeni magazynowej nie trudno o wypadek. Zwłaszcza, jeśli poruszają się po niej również pojazdy. Co na temat korzystania z regałów magazynowych mówią zasady BHP? Sprawdźmy.

Regały pozwalają na optymalne wykorzystanie przestrzeni. Są niezbędnym elementem wyposażenia każdego magazynu. Jednak aby ich wykorzystanie było jak najbardziej optymalne oraz bezpieczne ważne jest, aby zaznajomić się z zasadami BHP dotyczącymi ich użytkowania.

Projekt i montaż regałów magazynowych

Niezwykle ważne do zapewnienia bezpieczeństwa jest właściwe zaprojektowanie oraz zamontowanie regałów. Muszą być dostosowane do specyfiku przechowywanych materiałów, posiadać odpowiednią nośność i parametry stateczności oraz spełniać restrykcyjne normy polskie i europejskie. Regały powinny posiadać oznaczenia umożliwiające identyfikację producenta, datę produkcji, zgodność wyników badań z normami oraz numer fabryczny. Nie należy samodzielnie modyfikować konstrukcji, może to bowiem skutkować utratą gwarancji, a także zagrażać zawaleniem. Kwestie montażu oraz konserwacji lepiej powierzyć specjalistom – na przykład firmie Orson, która oferuje kompleksowe usługi montażu, demontażu oraz naprawy regałów magazynowych.

Eksploatacja regałów oraz składowanie materiałów

Zasady BHP określają również, w jaki sposób można korzystać z regałów składując na nich towary. Przede wszystkim, to po stronie pracodawcy leży odpowiedzialność za odpowiednie przystosowanie powierzchni magazynowej. Jest on zobowiązany do określenia sposobu oraz dopuszczalnej wysokości składowania. W magazynach muszą zostać wywieszone instrukcje dotyczące składowania, załadunku i transportowania materiałów.

Odstępy między regałami muszą zapewnić swobodne poruszanie się i manewrowanie. Substancje łatwo tłukące się, niebezpieczne lub te o największej masie powinny być składowane na najniższych półkach regałów. Przy załadunku pustych regałów nie należy rozpoczynać układania od najwyższych poziomów, może to bowiem grozić zachwianiem konstrukcji. W przypadku materiałów, które wymagają indywidualnego sposobu składowania należy uwzględnić ich środek ciężkości, aby nie przesunęły się i nie spadły.

Nie wolno również przekraczać maksymalnej dopuszczalnej nośności regałów magazynowych. Rodzaj, gabaryt i masa ładunku powinna być dostosowana do możliwego obciążenia półek. Przy zauważeniu nieprawidłowości należy ocenić, czy uszkodzenie nie narusza stabilności konstrukcji, a jeśli tak, trzeba wyłączyć regał z użytkowania.