6 lipca 2017

Kategoria:
Inne

Korzyści ze szkoleń z negocjacji zakupowych

W dzisiejszych czasach umiejętności negocjacyjne, również negocjacje zakupowe, mogą okazać się bardzo przydatne. Szczególnie, kiedy chcemy zmienić przyzwyczajenia naszych aktualnych dostawców w prowadzeniu rozmów z naszą firmą. Jeśli nauczymy się nowych technik, będziemy mogli zyskać znacznie więcej, niż oczekiwaliśmy, odnosząc z prowadzenia negocjacji wiele korzyści.

 

Dlaczego warto korzystać ze szkoleń z negocjacji zakupowych?

Korzyścią ze szkoleń z negocjacji zakupowych jest przede wszystkim nabycie praktycznych umiejętności w zakresie planowania i przeprowadzania skutecznej strategii negocjacyjnej na płaszczyźnie sprzedawca-kupujący. Po szkoleniu, jego uczestnicy nigdy nie dopuszczą do sytuacji, w której nie będą wiedzieć, jak się zachować. Będą stosować odpowiednie techniki i dostosowywać swoje zachowania, w zależności od reakcji drugiej strony. Co za tym idzie, łatwiej będzie im osiągnąć sukces. Osoby biorące udział w szkoleniach dowiedzą się, jaką postawę przyjmować i w jaki sposób budować relacje, aby nie postawić się na straconej pozycji. Będą nastawieni na wygraną i osiągną zamierzone cele, ponieważ skutecznie wykorzystają nawet zaawansowane techniki negocjacyjne, wywierając należyty wpływ na partnera rozmowy.

Kto powinien korzystać ze szkoleń z negocjacji zakupowych?

Ze szkoleń z negocjacji zakupowych powinny korzystać z pierwszym rzędzie osoby, które są odpowiedzialne za robienie zakupów w danym przedsiębiorstwie oraz rozmowy z dostawcami, kontrahentami i zaopatrzeniowcami. Dzięki przyswojeniu teoretycznej wiedzy, i umiejętnemu wykorzystywaniu jej w praktyce, obniżą koszty pozyskiwania wymaganych przez firmę zasobów, a co za tym idzie – uzyskają wymierne korzyści finansowe.

W każdym zakładzie bardzo ważne jest, aby ograniczyć wydatki, a jeśli można to osiągnąć tak prostym sposobem, jakim są szkolenia negocjacyjne – dlaczego z tego nie skorzystać? – komentuje nasz ekspert z firmy Vademecum z Wrocławia.

Jak wygląda program szkoleń z negocjacji zakupowych?

Program szkoleń z negocjacji zakupowych jest bardzo rozbudowany. Zajęcia praktyczne i wykłady skupiają się zarówno na tematach przygotowania do prowadzenia rozmów, jak też określania własnej postawy i umiejętnościach wzmacniania wizerunku, zarówno swojego jako osoby kupującej, jak też firmy, dla której działamy. Pośród zagadnień można również znaleźć ciekawe tematy związane z wywieraniem wpływu, tworzeniem przychylnej rozmowom atmosfery czy wykorzystania mowy ciała, która może zdecydowanie wzmocnić naszą pozycję. Z dokładnym programem szkolenia najlepiej jest zapoznać się w firmie szkoleniowej, z usług której zamierzamy skorzystać.