konfekcjonowanie części
18 grudnia 2019

Kategoria:
Inne

Kompletacja i konfekcjonowanie. Charakterystyka usług

W każdym dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym niezbędne jest wdrożenie zindywidualizowanego systemu logistycznego. Na zintegrowany system zarządzania przepływem materiałów, surowców, półproduktów oraz towarów od miejsca wyprodukowania aż po dostarczenie do ostatecznego odbiorcy składa się z wiele sprzężonych ze sobą elementów, wśród których ważną rolę odgrywają zapasy materiałów rzeczowych.

Wyzwania logistyki zaopatrzenia w kontekście produkcji

Do zapasów materiałów rzeczowych przedsiębiorstwa zalicza się wszelkie dobra nabyte, a więc np. surowce i materiały wykorzystywane w procesach wytwórczych, ale także gotowe towary przeznaczone do sprzedaży. Ponieważ magazynowanie zapasów generuje koszty, racjonalne gospodarowanie nimi oznacza utrzymywanie ich ilości na możliwie niskim poziomie. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze konsekwencje, wynikające z powstania ewentualnych braków magazynowych. Takie sytuacje są szczególnie dotkliwe dla firm o profilu produkcyjnym, gdzie stały dostęp do surowców jest konieczny dla utrzymania ciągłości pracy.

Za dostarczanie surowców i półproduktów do miejsc ich dalszego wykorzystania odpowiada odrębny dział logistyki, czyli właśnie logistyka zaopatrzenia. Działania realizowane w jej obszarze zmierzają do zarządzania zapasami materiałowymi dla produkcji w sposób jak najbardziej efektywny, a jednocześnie ekonomiczny. Cele te realizowane są m.in. poprzez przemyślany sposób zarządzania dostawami surowców i wybór dostawców, oferujących najkorzystniejsze warunki współpracy – mówi przedstawiciel międzynarodowej Grupy Bufab.

Na czym polega usługa kompletacji i konfekcjonowania surowców?

Ważnym elementem optymalizacji kosztów zapasów dla działu produkcji jest wybór dostawcy, który będzie w stanie zapewnić wymagane ilości niezbędnych surowców w krótkim czasie i przystępnej cenie. Ceny towarów są ustalane z góry (niekiedy podlegają negocjacjom), zatem wydatki na zakupy są przewidywalne. Punktem krytycznym współpracy na linii fabryka-dostawca bywa natomiast terminowość dostaw. Dlatego wybierając dostawcę, trzeba zachować czujność. Najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z dużymi firmami o pokaźnym doświadczeniu i ustalonej renomie, dla których niezawodność jest priorytetem.

Niektórzy dostawcy surowców dla firm produkcyjnych świadczą swoim kontrahentom usługi kompletacji i konfekcjonowania. Dla zrozumienia istoty takich usług posłużmy się przykładem firmy Bufab, zajmującej się produkcją i dystrybucją elementów złącznych na potrzeby przemysłu. Klienci mogą zamawiać gotowe zestawy metalowych części niezbędnych na konkretnych etapach produkcji lub do montażu (instalacji) u klienta końcowego. Kompletacja i pakowanie takich zestawów odbywa się w siedzibie dostawcy, a do działu produkcji klienta trafiają już oznakowane zestawy części do wykorzystania na danym etapie produkcji lub gotowe do dalszej wysyłki. Spakowane zestawy części, przygotowane zgodnie ze specyfikacją dostarczoną przez klienta, są magazynowane w siedzibie dostawcy aż do momentu, w którym zamawiający zgłosi zapotrzebowanie. Dostawy realizowane są szybko, a dzięki przygotowaniu zestawów z wyprzedzeniem, pracownicy fabryki nie tracą czasu na kompletowanie potrzebnych części na miejscu montażu.

Ograniczenie stanów magazynowych, a przez to kosztów utrzymania przestrzeni składowania, jest tylko jedną z korzyści, jakie niosą ze sobą usługi kompletacji i konfekcjonowania. Istotnym źródłem oszczędności w takim systemie zarządzania surowcami jest ograniczenie strat materiałowych, dzięki prostej kontroli ilości i rodzaju części używanych na poszczególnych etapach procesów produkcyjnych. Zapewniając działowi produkcji stały dostęp do wszystkich elementów niezbędnych przy realizacji konkretnych zadań, zyskujemy zwiększenie jego wydajności. Zatem przekazanie zewnętrznemu przedsiębiorstwu odpowiedzialności za kompletację i konfekcjonowanie półproduktów dla produkcji jest świetnym narzędziem w rękach osób odpowiedzialnych za zakupy dla zakładu.