Kompleksowa obsługa BHP
8 czerwca 2020

Kategoria:
Inne

Kompleksowa obsługa BHP. Co obejmuje?

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą każdej instytucji czy zakładu, który zatrudnia pracowników. Zadaniem przedsiębiorcy jest zapewnienie osobom pracującym w jego firmie optymalnych i bezpiecznych dla zdrowia warunków oraz przeprowadzanie regularnych szkoleń w tym zakresie. Możesz powierzyć obsługę BHP zewnętrznej firmie, która zajmie się nią kompleksowo. Co wchodzi w zakres takich usług?

BHP w zakładzie pracy

Zgodnie z prawem pracy, każdy pracownik powinien mieć zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania swoich zawodowych obowiązków. Niezależnie od tego, czy zakład pracy to fabryka przemysłowa, czy niewielkie biuro, przedsiębiorca musi zadbać o spełnienie warunków, które przepisy określają w odniesieniu do danego typu miejsca zatrudnienia. Zadbanie o właściwe warunki pracy leży w obowiązku pracodawcy, który zwykle powierza obsługę BHP zewnętrznej firmie lub, jeśli zakład zatrudnia dużą liczbę osób, zatrudnia specjalistę. Wówczas on kompleksowo zajmuje się tymi kwestiami w przedsiębiorstwie. Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy określają w sposób szczegółowy wygląd stanowiska pracy oraz warunki, jakie musi spełniać, by pracownik był chroniony przed wypadkiem i wpływem negatywnych czynników.

Przepisy BHP dotyczą także postępowania w razie wypadku oraz nakładają odpowiedzialność na wyznaczone osoby w zakresie powiadamiania o nim odpowiednich służb i udzielania pomocy. Pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy muszą brać udział w regularnych szkoleniach dotyczących BHP.

Co wchodzi w skład kompleksowej obsług BHP?

Zadbanie o kwestie BHP często powierza się firmom zewnętrznym, które oferują kompleksową obsługę. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ zdejmuje z pracodawcy konieczność zatrudniania samodzielnego specjalisty. Jak wyjaśnia pracownik z firmy CENTRUM BHP RENMAK, w zakres kompleksowej obsługi przedsiębiorstw wchodzą przede wszystkim ocena panujących w zakładzie warunkach i zaprojektowanie działań naprawczych, jeśli któryś elementem nie spełnia przepisów. Ponadto, specjalista BHP pomoże w zorganizowaniu stanowisk pracy zgodnie z wymaganą ergonomią i wesprze w zaplanowaniu bezpiecznych procesów pracy.

Kompleksowa obsługa BHP obejmuje także prowadzenie wymaganych szkoleń dla pracowników oraz indywidualne konsultacje, jeśli zachodzi taka potrzeba. Specjalista gromadzi i analizuje dokumentację i pośredniczy w kontaktach przedsiębiorstwa z urzędami, takimi jak ZUS, sanepid czy PIP. Do obowiązków firmy świadczącej usługi BHP należy także wsparcie podczas postępowania powypadkowego oraz reprezentowanie firmy przed prokuraturą, jeśli jest to wymagane.