klimatyzacja w biurze
27 czerwca 2016

Kategoria:
Inne

Klimatyzacja w biurze a efektywność pracy

Najnowsze badania dotyczące wpływu warunków pracy na zadowolenie pracowników są wręcz zaskakujące. Okazuje się, że niesprzyjające warunki były przyczyną zmiany pracy aż 15% ankietowanych. Wg statystyk jest to więc 5 co do ważności czynnik decydujący o opuszczeniu danej posady.

Odejście z pracy jest ostatecznością i, szczególnie w polskich warunkach, nie należy do łatwych czy lekkich decyzji. Zanim pracownik decyduje się na taki krok upływa zwykle wiele czasu, który nie jest zazwyczaj szczególnie produktywny – przekonuje nasz rozmówca z Termopol Ice. Nieodpowiednie warunki pracy wpływają negatywnie na motywację i znacznie obniżają efektywność, co w jasny sposób przekłada się na straty dla firmy. Chociażby z tego względu pracodawcy powinno zależeć na zapewnieniu swojemu zespołowi sprzyjających warunków.

Praca w biurze też męczy

Wbrew utartej opinii praca w biurze również nie pozostaje bez wpływu na zdrowie i samopoczucie. Kilkugodzinne przebywanie w sztucznym środowisku stwarza duże obciążenie natury psychospołecznej. Znacznie łatwiej radzić z nim sobie przy odpowiedniej organizacji biura, a zatem przy odpowiednim doświetleniu, wentylacji i temperaturze.

Temperatura w biurze

Choć przepisy BHP nie wskazują jednoznacznie sztywnych ram temperatur dopuszczalnych w biurze, przyjmuje się, że optymalna temperatura latem oscyluje w granicach 20-24 °C, co w praktyce oznacza konieczność stosowania klimatyzacji. Zimą natomiast nie powinno się dopuszczać do wychłodzenia pomieszczeń biurowych poniżej 18 °C.

Komfort termiczny a jakość pracy

Dane dotyczące wpływu temperatury na efektywność pracy to kolejne zaskoczenie. Okazuje się, że wydajność pracowników zaczyna spadać przy temperaturze powietrza przekraczającej 22 °C, natomiast przy 26 °C ulega ona poważnemu załamaniu. Kolejnym czynnikiem obniżającym możliwości pracowników jest za duża wilgotność; kolejny problem, który rozwiąże instalacja klimatyzacji – mówi specjalista z firmy Termopol Ice.

Temperatura panująca w biurze wpływa na zdrowie, samopoczucie, ale też zdolności analityczne, szybkość procesów myślowych i refleks naszych pracowników, a każdy z tych czynników przekłada się wyraźnie na jakość wykonywanych zadań. Dlatego do wyboru właściwego systemu klimatyzacji warto podejść z takim samym zaangażowaniem, z jakim zaopatrujemy się pozostałe urządzenia i meble biurowe.