28 marca 2021

Kategoria:
Inne

Klasy obciążenia wg PN-EN 1433:2015 w kontekście odwodnień liniowych

Polska norma PN-EN1433:2015 jest aktem normatywnym, który w sposób jednoznaczny precyzuje wymogi, jakie musi spełnić odwodnienie liniowe, aby uzyskać konkretną klasę. Klasa obciążeń nadawana jest po to, aby wykonujący inwestycję wiedział, w jakich obszarach mają być zastosowane poszczególne rodzaje odwodnienia. Taka standaryzacja znacznie przyspiesza proces realizacji zadania.

Czym jest odwodnienie liniowe?

Zgodnie z definicją jest to specjalnie zaprojektowany system korytek, które są osłonięte kratkami, umożliwiający zbieranie się wody deszczowej, a następnie odprowadzanie jej do kanalizacji. Odwodnienia liniowe łączą się w miejsca służących do odprowadzania wody do studni chłonnych. To dzięki nim ulice i chodniki nie pozostają zalane nawet podczas najbardziej obfitych opadów deszczu.

Co mówi klasa obciążeń?

Dzięki niej wiemy, jakie maksymalne obciążenie może znieść każdy z rodzajów odwodnienia, a co za tym idzie, wiemy, gdzie mogą być instalowane. Norma wyróżnia klasy:

 • A15 – obszary poruszania się pieszych i rowerzystów oraz strefy przydomowe,
 • B125 – chodniki, strefy dla pieszych, parkingi dla samochodów osobowych lub zatoczki dla samochodów osobowych (w tym parkingi na konstrukcjach podziemnych),
 • C250 – strefy przy krawężnikach, pobocza nieobciążone ruchem,
 • D400 – jezdnie oraz drogi (także ciągi dla pieszych), pobocza oraz parkingi dla wszelkiego rodzaju pojazdów drogowych,
 • E600 – obszary podlegające dużym obciążeniom spowodowanym ruchem kołowym à głównie obszary przemysłowe,
 • F900 – obszary podlegające bardzo dużym obciążeniom spowodowanym ruchem kołowym np. pasy startowe lotnisk.

Zapytaliśmy specjalistę z firmy O.P.S.O. Sp. z o. o. jakim kryterium kierować się podczas wyboru odwodnienia. Dzięki tej rozmowie wiemy, że producenci odwodnienia liniowego wykorzystują ten fakt, grupując swoje wyroby. Powszechnie obowiązujący podział obejmuje:

 • grupę 1, która odpowiada wymogom klasy A15,
 • grupę 2, która odpowiada wymogom klasy B125,
 • grupę 3, która odpowiada wymogom klasy C250,
 • grupę 4, która odpowiada wymogom klasy D400,
 • grupę 5, która odpowiada wymogom klasy E600,
 • grupę 6, która odpowiada wymogom klasy F900.

Korzystanie ze sprawdzonych rozwiązań pozwala na uniknięcie ryzyka związanego z uszkodzeniem traktu komunikacyjnego na skutek niewłaściwie dobranej grupy odwodnienia do obciążeń, jakim będzie poddana droga.