kotly-na-pellet
7 maja 2018

Kategoria:
Inne

Klasy kotłów na pelet i ekogroszek

Zgodnie z przepisami, kotły grzewcze na węgiel i biomasę (w tym na pellet i ekogroszek) z ręcznym oraz automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, które są wprowadzane na polski rynek, muszą spełniać kryteria normy PN EN 303–5:2012. Kotły dzieli się na trzy klasy pod względem sprawności cieplnej oraz granicznych wartości emisji zanieczyszczeń.

Podział kotłów

Zgodnie z klasyfikacją, kotły dzielą się na trzy klasy – trzecią, czwartą i piątą. Aby dany kocioł mógł zakwalifikować się do konkretnej klasy, musi spełniać wszystkie kryteria dotyczące sprawności oraz granicznych wartości emisji zanieczyszczeń określane przez daną klasę.

Im wyższa jest klasa kotła, tym bardziej rygorystyczne są wymagania dotyczące emisyjności. Piec spełnia to kryteriów, kiedy w czasie pracy z nominalną mocą cieplną emisja nie przekracza wartości jakie podane są w tabeli – tłumaczy ekspert reprezentujący firmę Heat Sources.

Ważna akredytacja

Tak zwany kocioł klasowy musi posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę badawczą, która posiada normę PN 303-5:2012. w zakresie akredytacji. Wśród polskich jednostek posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) na badania kotłów wodnych opalanych paliwami stałymi wyróżnia się:

  • Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi,
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu,
  • Laboratorium Badań Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej w Łodzi,
  • Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie.

Niektórzy producenci kotłów certyfikują je u naszych południowych sąsiadów, w tym przede wszystkim w Czechach.

Które klasy kotłów są najpopularniejsze?

W Polsce najwięcej, bo aż 80% kotłów stanowią pozaklasowe zasypowce. Pozostałe 20% to już bardziej ekologiczne kotły z automatycznym podajnikiem. Ich zdecydowaną większość stanowią kotły klasy trzeciej lub takie zbliżone do nich parametrami ale niecertyfikowane.

Kotły klasy czwartej i piątej stanowią niewielki odsetek rynku. Powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że norma PN EN 303-5:2012 obowiązuje zaledwie od 2014 roku, zatem rynek kotłów wyższych klas dopiero się rozwija. Proces wymiany kotłów przez ich użytkowników zapewne jeszcze trochę potrwa, choć przyspieszyć może go ogromny nacisk na zmniejszenie emisji, będący wynikiem ustawy antysmogowej i unijnych dyrektyw.

Której klasy kocioł jest najlepszy?

Kotły na pelet i groszek, które osiągają klasę 3., 4. lub 5., można określić jako efektywne, a ich spalanie jako czyste. Wybór któregokolwiek z nich zamiast pozaklasowego, niecertyfikowanego kotła to już duża zmiana na plus. Dużą różnicę można poczuć też przy przejściu z kotła klasy 3. na taki reprezentujący klasę 4., ponieważ ten drugi daje ogromne zmniejszenie emisji i sporą poprawę sprawności cieplnej. Kotły klasy 5. są tylko nieco lepsze, dlatego warto rozważyć zakup kotła czwartej klasy.