1 maja 2020

Kategoria:
Inne

Klasy bezpieczeństwa sejfów. Co oznaczają poszczególne symbole?

Przechowywanie większych kwot pieniędzy, wartościowych przedmiotów czy cennych danych, wiąże się z koniecznością zakupu odpowiedniego wyposażenia. Nie wystarczy w tym celu stosowanie zwykłych szafek zamykanych na tradycyjny zamek. Chcąc zabezpieczyć mienie, należy nabyć odpowiedni sejf. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby zwracać uwagę na to, jak jest oznaczony – jego symbol mówi o jego klasie.

O czym mówi klasa sejfu?

Sejfy to solidne, metalowe skrzynie z odpowiednimi zamkami przeznaczone do tego, aby magazynować tam mniejsze lub większe kwoty pieniędzy, a także przedmioty o różnych gabarytach. O tym, jakiej wartości mienie może się w nich znajdować, mówi ich klasa.

Niektóre sejfy projektuje się z myślą o przechowywaniu mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są jednak też takie, które mogą być wykorzystywane do magazynowania zdecydowanie większych kwot pieniędzy. Informację na ten temat daje klasa sejfu. Zostaje ona zawsze certyfikowana przez niezależną instytucję.

Wybór sejfu o właściwej klasie jest bardzo ważny również ze względu na ubezpieczenie jego zawartości. Firma ubezpieczeniowa podpisze polisę tylko na taką kwotę, jaka wynika bezpośrednio z klasy bezpieczeństwa.

Opatrzenie sejfu odpowiednią klasą jest poprzedzone przeprowadzeniem wielu testów włamaniowych. Dopiero potem nadaje się mu stosowny symbol. Dzięki temu jest to informacja dla jego przyszłych właścicieli, jaką kwotę pieniędzy czy przedmioty o jakiej wartości będą mogli oni tam przechowywać. Trzeba też pamiętać o tym, że klasa sejfu to kwestia, na którą zawsze zwraca uwagę ubezpieczyciel – mówi ekspert z firmy Konsmetal24.

O czym mówią poszczególne symbole klas sejfów?

Klasy dotyczą zwłaszcza ich odporności na włamanie. Są one oznaczane zgodnie z obowiązującymi normami.

Każda klasa sejfu mówi o tym, jaki limit wartości pieniężnej, może być przechowywany w sejfie. W tym celu wykorzystuje się jednostkę obliczeniową. Jest to wartość limitu wynosząca 120-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę brutto za poprzedni kwartał.

Zgodnie z normą PN-EN 14450 oznacza się klasę S1 i S2. W tym pierwszym przypadku limit przechowywanie wartości wynosi 0,1, a w drugim 0,2 jednostki obliczeniowej. Natomiast uwzględniając normę PN-EN 1143-1 oraz PN-EN 1143-2 wyróżnia się aż 9 klas – od zera do VIII. Sejfy takie umożliwiają magazynowanie znacznie cenniejszych przedmiotów i większych kwot pieniędzy.

Klasa mówi także o odporności ogniowej sejfu. W tym celu stosuje się trzy normy:

  • EN 15659 – obejmuje ona klasy LFS 30 P oraz LFS 60 P;
  • EN 1047 – 1 – dotyczy klas S 60 oraz S 120;
  • NT FIRE 017 – na jej podstawie wyróżnia się sejfy o klasie 60, 90 oraz 120.

W przypadku wszystkich norm ognioodporności liczby podane przy klasach dotyczą tego, ile minut sejf zabezpiecza zawartość przed zniszczeniem na wypadek pożaru.