18 maja 2017

Kategoria:
Inne

Klasy bezpieczeństwa opraw oświetleniowych

Oprawy oświetleniowe służą rozsyłaniu, filtrowaniu i przekształcaniu strumienia świetlnego ze źródła światła. Na oprawę oświetleniową, oprócz samego źródła światła, składają się wszystkie części mocujące oraz te służące jego ochronie i przyłączeniu do sieci zasilającej.

Tak jak wszystkie urządzenia elektryczne, również oprawy oświetleniowe muszą posiadać oznaczenia klasy ochronności – mówi ekspert z hurtowni elektrotechnicznej Elektro-sal. Dzięki tym oznaczeniom montując oprawę oświetleniową wiemy, w jakich warunkach można ją stosować i jakich dodatkowych środków ochrony wymaga.

Oprawy oświetleniowe klasy 0

Oprawy o oznaczeniu klasy 0 zapewniają ochronę przed bezpośrednim dotykiem dzięki zastosowaniu podstawowej izolacji. Takie oprawy nie posiadają zacisku ochronnego. Zgodnie z polskim prawem mogą być stosowane tylko tam, gdzie nie zachodzi do jednoczesnego kontaktu człowieka z oprawą i potencjałem ziemi.

Oprawy oświetleniowe klasy 1

Podobnie jak w klasie 0, ochronę przed bezpośrednim dotykiem zapewnia podstawowa izolacja, ale na wypadek uszkodzenia, stosuje się tu również dodatkowe środki ochrony. Metalowe części oprawy, które nie znajdują się pod napięciem, połączone są z przewodem ochronnym w taki sposób, by nie mogły stać się czynne w razie uszkodzenia podstawowej izolacji.

Oprawy oświetleniowe klasy 2

Takie oprawy oświetleniowe posiadają podwójną lub wzmocnioną izolację. Nie posiadają podłączenia do przewodu ochronnego, ale posiadają jednolitą obudowę wykonaną z materiału izolacyjnego, która pokrywa wszystkie elementy metalowe.

Oprawa oświetleniowa klasy 2 może też posiadać obudowę metalową, ale w takim przypadku wyposażona jest we wszystkich miejscach w izolację podwójną, a tam, gdzie jest to niemożliwe – wzmocnioną.

Oprawy oświetleniowe klasy 3

Oprawy oświetleniowe klasy 3 są zasilane bardzo niskim, bezpiecznym napięciem (do 25V dla prądu przemiennego i 60V dla prądu stałego), które pochodzi z transformatora ochronnego albo przetwornicy. Takie oprawy nie powinny posiadać zacisku ochronnego.

Przyjmuje się, że zwykłe, stałe oprawy oświetleniowe mogą być wykonane w dowolnej klasie ochronności. W trudnych warunkach pracy nie można natomiast stosować opraw klasy 0.  Stałe prawy oświetleniowe stosowane w mieszkaniach powinny być wykonane w klasie 2 lub 3.