Europejski rzecznik patentowy
6 maja 2020

Kategoria:
Inne

Kim jest europejski rzecznik patentowy?

Zawód rzecznika patentowego ma w Polsce długą tradycję – został powołany już w 1918 roku. Wraz z powstaniem Unii Europejskiej oraz otwarciem granic pojawiły się dla rzeczników nowe możliwości rozwoju. Europejski rzecznik patentowy musi orientować się nie tylko w zawiłościach prawnych, związanych z ochroną własności przemysłowej, ale także w kwestiach technicznych, związanych z marketingiem i zasadami prowadzenia firmy.

Aby zostać europejskim rzecznikiem patentowym konieczne jest uzyskanie tytułu zawodowego rzecznika patentowego w Polsce. Jest to proces czasochłonny i wymagający przyswojenia szerokiego zakresu wiadomości – jednak jest to praca, w której łączy się skrupulatność z fascynującymi obszarami nauki i biznesu. Rzecznik patentowy może, ale nie musi być prawnikiem. Zawód ten łączy bowiem w sobie doradztwo prawne z szerokim zakresem innych usług, dotyczących zarówno budowania wizerunku firmy, kwestiami technicznymi, a także formułowaniem dokumentów oraz zmniejszeniem ryzyka naruszenia czyjegoś patentu. Ochrona nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest bardzo ważna dla działania biznesu – i pomaga w tym właśnie europejski rzecznik patentowy.

Czym zajmuje się rzecznik patentowy?

Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną związaną z ochroną własności przemysłowej. Są to między innymi wynalazki, znaki towarowe i wzory przemysłowe. Głównym zadaniem rzecznika patentowego jest doradztwo w zakresie ochrony własności. Ocenia, czy rozwiązanie techniczne może zostać opatentowane: czy jest nowe, nieoczywiste oraz czy nadaje się do zastosowań przemysłowych. Pomaga w opracowywaniu dokumentacji w taki sposób, by była zgodna z wymogami prawa. W przypadku rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych doradza również w zakresie wizerunkowym oraz marketingowym, a także przeprowadza odpowiednie badania pozwalające stwierdzić szanse uzyskania ich ochrony. Jest to więc zawód interdyscyplinarny, łączący w sobie wiele różnych dziedzin.

W jaki sposób zostać europejskim rzecznikiem patentowym?

Rzecznik patentowy może reprezentować swoich klientów przed Urzędem Patentowym RP, a także  przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi – mówi specjalista z Kancelarii Prawno-Patentowej BELLEPAT z Przemyśla – Polskie uprawnienia nie pozwalają jednak na reprezentowanie klientów przed Europejskim Urzędem Patentowym znajdującym się w Monachium. Przedstawicielem w takiej sytuacji może być jedynie europejski rzecznik patentowy, który posiada niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości europejskiego prawa patentowego. Aby zostać europejskim rzecznikiem patentowym konieczne jest uzyskanie tytułu zawodowego rzecznika patentowego w swoim kraju. Kolejnym krokiem jest zdanie egzaminu, który poszerza podstawowe kompetencje o możliwość występowania w charakterze pełnomocnika przed instytucjami europejskimi – dodaje.

Pierwszym krokiem jest ukończenie studiów, które mogą być pomocne podczas wykonywania tego zawodu. Mogą to być kierunki prawnicze, jednak nie jest to konieczne. Chcąc zostać rzecznikiem patentowym można również ukończyć studia magisterskie na kierunkach technicznych (inżynieria, elektronika, mechanika, itp.), biologicznych, chemicznych lub medycznych. Kolejnym etapem jest zdanie egzaminu, który umożliwi wpisanie na listę aplikantów. Aplikacja rzecznikowska, podobnie jak sędziowska czy adwokacka, trwa trzy lata i odbywa się pod nadzorem doświadczonego rzecznika patentowego. Aplikanci uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach, biorą również udział w praktykach w Urzędzie Patentowym oraz sądach. Ostatnim krokiem jest egzamin pisemny oraz ustny, którego pozytywna ocena daje możliwość wykonywania zawodu rzecznika patentowego.  Będąc rzecznikiem patentowym można ubiegać się o wpis na listę przedstawicieli przed EUIPO – Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej. Aby zostać europejskim rzecznikiem patentowym konieczne jest zdanie europejskiego egzaminu kwalifikacyjnego: EQE. Pozytywny wynik z egzaminu uprawnia do reprezentowania w charakterze pełnomocnika w sprawach dotyczących zgłoszeń patentów europejskich.

Rzecznik patentowy to również doradca w zakresie ochrony własności i nieuczciwej konkurencji

Rzecznik patentowy zajmuje się nie tylko kwestiami stricte prawnymi i technicznymi. Własność przemysłowa firmy to również jej wizytówka – a także, nie da się ukryć, źródło finansowania. Dlatego w przypadku problemów z ochroną własności lub naruszeniem zasad uczciwej konkurencji warto zwrócić się do rzecznika patentowego, który będzie mógł podsunąć pomysły umożliwiające ochronę własności firmy. Żaden przedsiębiorca nie chce, by wypracowane przez niego rozwiązania zostały przywłaszczone i wykorzystane przez inne przedsiębiorstwo – i właśnie dlatego potrzebni są rzecznicy patentowi. Ze względu na otwarcie granic także z uprawnieniami, które pozwalają na reprezentowanie przed sądami europejskimi.