29 sierpnia 2019

Kategoria:
Inne

Kiedy szkoda górnicza ulega przedawnieniu?

Szkody górnicze objawiają się na wiele sposobów. Czasem są to popękane ściany, innym razem zalana piwnica lub nadmierne zawodnienie terenu. Problemy to spotykają szczególnie osoby mieszkające na Śląsku, gdzie górnictwo jest bardzo rozwinięte. Czy poszkodowani mogą żądać od pracowników kopalni przeprowadzenia odpowiednich napraw? I ile mają na to czasu?

Co to są szkody górnicze?    

Szkody górnicze to uszkodzenia budynków lub gruntu spowodowane przez działalność kopalni. Prace przeprowadzane pod ziemią oddziałują na to, co dzieje się na jej powierzchni. Uszkodzenia dotyczą m.in.: pochylenia budynku (a czasem nawet jego zawalenia), deformacji drzwi, okien i gruntu (powstawanie zapadlisk, progów terenowych itd.) oraz zawodnienia lub wysuszenia ziemi. Szkodzie mogą ulec też plony – ich ilość może się zmniejszać, a z czasem gleba może przestać nadawać się do upraw. Zjawiska te są bardzo uciążliwe – zwłaszcza, że często przed zakończeniem remontu spowodowanym szkodą, pojawia się następna usterka. Co ciekawe, poszkodowani z reguły nie zgłaszają uszkodzeń gruntu. Być może nie zdają sobie nawet sprawy, że przysługuje im do tego prawo. W przypadkach niepewności warto zwrócić się do specjalistów, którzy mogą pomóc w wywalczeniu odszkodowania za wszelkie usterki. Jedną z firm, która zajmuje się takimi sprawami jest „Kompensata” Sp.z.o.o. Jeśli szkodzie uległy plony, pokrzywdzony ma prawo żądać nie tylko rekompensaty za utracone korzyści. Może ubiegać się też o przywrócenie gruntu do stanu bez szkód.

Przedawnienie szkody górniczej

Od 2012 roku termin przedawnienia roszczeń o naprawę szkód górniczych wynosi 5 lat. Okres ten jest liczony od chwili, w której poszkodowany dowiedział się o szkodzie. Niestety, określenie tego momentu sprawia pewne trudności. Zarzut o przedawnieniu szkody górniczej postawiony przez kopalnię może zostać uznany za nadużycie prawne, o ile wystąpią przynajmniej niektóre czynniki, np. opóźnianie postępowania ugodowego przez przedsiębiorcę górniczego, powiązanie roszczenia z zagrożeniem utraty domu oraz szczególna sytuacja życiowa pokrzywdzonych osób. Jeśli ktoś chce wystąpić przeciwko kopalni, ale ma świadomość, że przepisowe 5 lat już minęło, musi udowodnić, że w jego sytuacji występują niektóre z wymienionych okoliczności. Dzięki temu będzie mógł uzyskać rekompensatę mimo tego, że doszło do przedawnienia szkody górniczej. Warto zapewnić sobie wsparcie prawnika, który będzie miał większe pojęcie o tym, jak to zrobić. Jego przewagą będzie wiedza o prawie, często skomplikowanym i niezrozumiałym dla ludzi, którzy nie zajmują się nim na co dzień.