28 marca 2019

Kategoria:
Inne

Kategorie piasku budowlanego

Piasek stanowi podstawowy budulec naszej cywilizacji. Za dużo powiedziane? Bynajmniej. Piasek  jest ważnym składnikiem fundamentu domów, spoiwa cegieł i pustaków. Produkuje się z niego szkło – zrobione są z niego okna, ale i naczynia, lustra i ceramika. Jest składnikiem mas bitumicznych, a z tych powstają m.in. drogi i chodniki. Znajduje wykorzystanie nawet w układach scalonych.

Piasek jest kluczowym materiałem w budownictwie. Dzięki niemu cement i beton uzyskują odpowiednią postać. Jest składnikiem budulca chodników i dróg. Zabezpiecza skute lodem powierzchnie, abyśmy mógł chodzić bez trudu i obaw o kontuzję. Czym właściwie jest piasek, skąd się bierze i jakie są jego rodzaje?

Czym jest i skąd się bierze piasek?

Piasek jest skałą osadową. Tworzą ją niezwiązane żadnym spoiwem ziarna mineralne, przede wszystkim kwarc. Złoża piasku występują w całej Polsce w różnych miejscach. Mogą stanowić przeważający składnik gleb, wypełniać dno rzek i innych zbiorników wodnych. Piasek budowlany pozyskuje się najczęściej z naturalnych złóż, wydobywając go, a następnie susząc i przetwarzając. Przetwarza się go po to, aby uzyskać odpowiednią granulację, co decyduje o jego kategorii piasku.

Specjalistyczny sprzęt umożliwia pozyskanie kruszywa odpowiedniego dla branży budowlanej. Właściwa granulacja piasku odpowiada m.in. za konsystencję spoiw budowlanych – informuje ekspert z zakładu Z.W.P. Mosty.

Kategorie piasku budowlanego

W budownictwie piasek stosowany jest szeroko. Wielość zastosowań wymaga uzyskania różnych kategorii piasku. Najszerzej stosowany jest piasek sortowany o gatunku 0,6-2 mm. Uzyskuje się go w procesie płukania i przesiewania. Taki piasek można użyć m.in. do mas bitumicznych, zapraw murarskich, betonu czy stabilizacji cementem. Inny drobniejszy piasek sortowany o ziarnie 0,1-0,6 mm stosuje się do tynków wykonywanych maszynowo. Te służą do perfekcyjnego wykończenia ścian i sufitów. Piasek budowlany siany na sucho o grubości 0-4 mm jest  kruszywem stosowanym w mieszankach bitumicznych m.in. na lotniskach. Te wymagają najwyższej trwałości i jakości. Stosuje się go również w budowie dróg, w zaprawach i betonach.  Ostatnią kategorią piasku budowlanego,, jaką trzeba wymienić w tym miejscu, jest niesortowany o ziarnie 0-31,5 mm. Znajduje zastosowanie w nasypach, zasypkach, podsypkach lub zagęszczeniach. Przed zakupem piasku dowiedz się, czy jest on oznaczony symbolem CE. Oznakowanie to potwierdza spełnienie europejskiej normy dla kruszyw stosowanych w budownictwie. Daje to gwarancję najwyższego standardu piasku budowlanego.