19 kwietnia 2020

Kategoria:
Inne

Kastracja i sterylizacja zwierząt. Dlaczego należy to robić?

W celu pozbawienia zwierząt możliwości rozrodu wykonuje się kastrację oraz sterylizację. Obydwie metody są zalecane przez weterynarzy w celach typowo antykoncepcyjnych oraz wpływają na zmniejszenie ryzyka wystąpienia u zwierząt różnych schorzeń m.in. chorób nowotworowych układu rozrodczego. W przypadku samców stosuje się kastrację; samice poddawane są sterylizacji. Alternatywą są metody antykoncepcji chemicznej.

Na czym polega sterylizacja i dlaczego powinno się ją wykonać?

Sterylizacja to trwała metoda antykoncepcji, którą stosuje się w przypadku samic zwierząt różnych gatunków, m.in. psów, kotów oraz małych zwierząt futerkowych. Polega ona na operacyjnym usunięciu narządów niezbędnych w celach rozrodczych, czyli jajników, jajowodów i macicy. Sterylizacja jest niezbędna nie tylko w celu uniknięcia niekontrolowanego rozrodu oraz problemów, które związane są m.in. z występującą u suk dwa razy do roku cieczką. Sterylizacja skutecznie zmniejsza też ryzyko rozwoju chorób nowotworowych m.in. nowotworu macicy oraz ropomacicza, czyli choroby występującej dość często u samic, które poddawane są okresowej antykoncepcji hormonalnej lub przechodzą ruję bez ingerencji w cykl rozrodczy. Co więcej, decydując się na sterylizację, możemy uniknąć poważnych kłopotów, które pojawiają się w momencie, gdy dojdzie do przypadkowego zapłodnienia, czyli konieczności znalezienia domu dla kilku lub kilkunastu nowych osobników. Częste ciąże obciążają też organizm zwierząt i stają się przyczyną dodatkowych problemów zdrowotnych.

Sterylizacja oraz kastracja to sposoby na uniknięcie wielu problemów, o których właściciele zwierząt często nie mają pojęcia. W przypadku samców psów oraz kotów kastracja zapobiega zarówno dość częstym ucieczkom, które mogą zakończyć się tragicznymi w skutkach wypadkami, jak i redukuje typowo „samcze” zachowania, m.in. pomaga opanować agresję. Kastracja ogranicza również ryzyko rozwoju częstych nowotworów np. jąder. Sterylizacja suk oraz kotek ma na celu uniknięcie rozrodu zwierząt. Redukuje też ryzyko związane z wystąpieniem poważnych i zagrażających życiu chorób – wyjaśnia ekspert z firmy Gabinet weterynaryjny ELZA ze Świdnika.

Na czym polega kastracja i dlaczego warto ją wykonać?

Tradycyjna kastracja polega na chirurgicznym usunięciu jąder. Oprócz psów i kotów stosują się ją także m.in. u królików, których hodowla znajduje wielu zwolenników. Kastracja pozwala na wyeliminowanie wielu dość kłopotliwych zachowań zwierząt np. znaczenia terenu, agresji w stosunku do innych osobników tego samego gatunku oraz ucieczek, które w przypadku psów i kotów są nagminnym problemem właścicieli niekastrowanych zwierząt. Co więcej, kastracja jest jednym ze sposobów na zmniejszenie ryzyka zachorowania na raka jąder oraz prostaty, a choroby te nie dotykają jedynie zwierzęcych seniorów.