24 lipca 2017

Kategoria:
Inne

Jakość w armaturze jako czynnik fundamentalny

Zastanawiało Was kiedyś, w jaki sposób substancje zamknięte w cysternach nie wyciekają, a gazy nie ulatują ze specjalnych pojemników, w których są zamknięte? Za wszystkim stoją czasami większe, ale często też niewielkie elementy zwane armaturą kriogeniczną. Czym jest armatura kriogeniczna? Już wyjaśniamy.

Co to takiego?

Armatura kriogeniczna to wszelkie zawory i elementy zapewniające szczelność pojemnikom, w których przechowywany i przewożony jest gaz (także w formie płynnej), opary lub substancje niebezpieczne. Jednak te elementy nie są wcale takie zwyczajne – muszą być niezwykle trwałe, odporne na działanie nie tylko czynników atmosferycznych, ale także tych substancji, które mają zabezpieczać przed ulatnianiem czy wyciekiem. A często są to substancje silnie reagujące lub jak już wspomnieliśmy, niebezpieczne.

Gdzie jest stosowana?

Najczęściej spotkamy elementy armatury kriogenicznej w różnych gałęziach przemysłu, np. jako element rurociągów, transporcie we wspomnianych cysternach), w laboratoriach medycznych. Wszędzie tam, gdzie konieczne jest zamknięcie gazu w szczelnych pojemniku, armatura znajduje zastosowanie.

Tylko wysoka jakość

Aby armatura kriogeniczna spełniała dobrze swoją rolę musi być wykonana z trwałych surowców. Niedopuszczalne jest aby posiadała wady fabryczne, które mogłyby wpłynąć negatywnie na szczelność zaworu lub zanieczyszczenia mogące przeniknąć do przechowywanego lub przewożonego gazu i zmienić jego właściwości lub wywołać niepożądaną reakcję. Dlatego producenci armatury kriogenicznej, np. firma CERES, są zobowiązani do przestrzegania ściśle określonych norm. Produkty powinny też być certyfikowane, co jest dodatkowym potwierdzeniem ich wysokiej jakości.