14 czerwca 2017

Kategoria:
Inne

W jakim celu wykonuje się badania betonu?

Beton jest jednym z podstawowych materiałów wykorzystywanych w branży budowlanej. Różne konstrukcje wymagają użycia różnych rodzajów betonu, charakteryzujących się odpowiednimi parametrami. Parametry te muszą zaś zostać zachowane na wszystkich etapach budowy i utrzymać się po jej zakończeniu, aby budowla lub jej elementy były trwałe i bezpieczne w użytkowaniu. Dlatego tak ważna jest ich kontrola w toku specjalistycznych badań.

W zależności od przeznaczenia mieszanka betonowa musi się charakteryzować konkretnym składem i proporcjami użytych do jej produkcji komponentów. Inny rodzaj betonu wykorzystuje się na podbudowy, inny do wznoszenia mostów, jeszcze innym zaś jest beton nawierzchniowy czy kontraktorowy. Materiał ten służy też do wytwarzania kręgów betonowych, studzienek, krawężników i kostki brukowej, a także wielu innych elementów konstrukcyjnych.

Surowe przepisy

Bez względu jednak na rodzaj przedsięwzięcia, w którym wykorzystuje się beton, odpowiedni jego rodzaj musi spełniać ściśle określone normy kontroli jakości i innego typu wymogi prawne. Rygorystyczne regulacje w tym zakresie mają na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo późniejszych użytkowników, jak również osób postronnych mogących mieć styczność z gotowym obiektem. Niezgodność właściwości betonu z tym, co nakazują przepisy, może skutkować nie tylko nałożeniem wysokich kar m.in. na inwestora, ale też – w najgorszym razie – poważną katastrofą.

Podczas produkcji…

Badania betonu mają więc po pierwsze wykazać zgodność danej partii z określonymi normami trwałościowymi i wytrzymałościowymi (m.in. z zakresu PN-EN, PN-B, PN-S). Wykonuje się je zarówno na etapie produkcji, jak i podczas późniejszego wykorzystania betonu. Zanim gotowa mieszanka trafi do odbiorcy, można ją bowiem na podstawie tego rodzaju badań jeszcze zmodyfikować tak, aby odpowiadała założeniom, zmieniając nieco proporcje składników, dokonując ewentualnych korekt itp. Zleciwszy przeprowadzenie badań betonu, jego producent może następnie poświadczyć, że wyrób nadaje się do konkretnych zastosowań.

…i na budowie

– Z drugiej strony odbiorca, czyli np. inwestor, często zleca je, aby sprawdzić, czy nabyta partia betonu rzeczywiście spełnia poczynione względem niej założenia – mówi przedstawiciel ogólnopolskiej sieci laboratoriów badawczych BARG. Badanie materiału przy rozładunku pozwala stwierdzić, czy mieszanka o danych parametrach na pewno dotarła tam, gdzie powinna – czyli np. że beton nawierzchniowy nie trafił w miejsce,  w którym potrzebny jest beton wysokowytrzymały (BWW) – a także czy była transportowana w należyty sposób.

Kontrolę jakości betonu należy przeprowadzać też podczas budowy, a nawet po jej zakończeniu, monitorując chociażby to, w jakich warunkach jest wbudowany, i jak „zachowuje się” po stwardnieniu. Pamiętajmy jednak, że aby mieć pewność do co wytrzymałości i bezpieczeństwa użytego materiału, badania muszą być wykonywane nie tylko na różnych etapach, ale też przy użyciu odpowiedniego sprzętu i z pomocą wyspecjalizowanej kadry składającej się z doświadczonych inżynierów i laborantów.