12 września 2017

Kategoria:
Inne

W jakim celu sporządza się mapy geodezyjne?

Pomiary geodezyjne i tworzenie map na ich podstawie poprzedza prace budowlane. Mapy te wchodzą w skład bogatej dokumentacji, jaką należy sporządzić, aby otrzymać pozwolenie na budowę. Jaki jest cel ich tworzenia i co zawierają poszczególne mapy? Jak ich zawartość przekłada się na przebieg prac? Oto wszystko, co należy wiedzieć o mapach geodezyjnych.

Mapa zasadnicza

Najczęściej sporządzanymi mapami są mapa zasadnicza i mapa do celów projektowych. Tę pierwszą otrzymuje się w Urzędzie Kartografii i Geodezji. Aby to zrobić, należy złożyć wniosek i uiścić opłatę. Czas oczekiwania jest różny, lecz stosunkowo krótki, możliwe jest uzyskanie dokumentu od ręki.

Mapy zasadnicze, choć ważne, są niewystarczające, ponieważ najczęściej nie dostarczają aktualnych informacji – mówi ekspert z firmy Geomap.Ten rodzaj mapy pozwala jednak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Z uwagi na archiwalny charakter map zasadniczych, dają one jedynie ogólne informacje, które należy uzupełnić o zapis aktualnego stanu nieruchomości. Służą temu mapy do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych

Wykonanie mapy do celów projektowych to zadanie dla geodety. Stanowi ona załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego. Bez niej nie można uzyskać pozwolenia na budowę. Stanowi także pomoc przy sporządzaniu projektu budynku, zagospodarowania działki i przyłączy. Jest to zatem dokument ważny zarówno w aspekcie prawnym, jak i praktycznym. W odróżnieniu od mapy podstawowej mapa do celów projektowych dostarcza bieżących informacji i jest ważna tylko przez jakiś czas. Dlatego, jeżeli dysponujemy starymi mapami do celów projektowych, nie przedstawiają one wartości i trzeba wykonać nowe.

Mapa do celów projektowych jest podstawą do stworzenia projektu zagospodarowania działki, który zawiera: lokalizację i rozmiary budynku, ogrodzenia, wjazdy na działkę, przebieg przyłączy, planowane tereny zielone, zmiany w formie terenu czy miejsce gromadzenia odpadów. Z dokumentu tego korzystają zatem: architekt, projektanci instalacji oraz osoba odpowiedzialna za wykonanie planu terenów zielonych w obrębie działki.

Należy wykonać co najmniej trzy egzemplarze mapy do celów projektowych. Koszt sporządzenia jest zależny od powierzchni działki. Czas oczekiwania waha się od dwóch tygodni do miesiąca.

Inne mapy geodezyjne

To nie wszystkie mapy geodezyjne. Zaliczają się do nich także mapa inwentaryzacyjna oraz mapa multimedialna. Pierwsza w nich jest wykonywana po zakończeniu budowy lub jednego z jej etapów. Jest konieczna, aby zgłosić inwestycję do użytkowania. Dokumentuje wszelkie zmiany, jakie poczyniono w procesie zabudowy. Geodezyjna mapa multimedialna jest przydatna, gdy brakuje innych map opisujących dany teren. Są to zdjęcia satelitarne, które uzupełniono o podział i opis działek.