hydrant
29 sierpnia 2021

Kategoria:
Inne

Jakie wytyczne muszą spełniać hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne?

Hydranty zewnętrzne są częścią infrastruktury przeciwpożarowej, której funkcją jest ułatwienie realizacji zadań gaśniczych przez jednostki straży pożarnej. Instalacje hydrantowe dostarczają podstawowego środka gaśniczego, jakim jest woda, pozwalając strażakom na obniżanie temperatury płonących elementów, a także skuteczne odcinanie dostępu tlenu podtrzymującego reakcję spalania.

 

Jakie są rodzaje hydrantów zewnętrznych?

 

Hydranty zewnętrzne występują w wersjach nadziemnych i podziemnych. Hydranty naziemne pozwalają na bezpośrednie podłączenie węży, a ich budowa i charakterystyka powinna być zgodna z normą PN-EN 14384. Mają postać słupków z nasadami wylotowymi na ulokowanej w górnej części głowicy, w której centralnej części znajduje się zawór odcinający. Hydranty podziemne mają postać zamykanych skrzynek, z których korzysta się przy użyciu stojaków hydrantowych. Pod zamknięciem znajduje się kołnierz przyłączeniowy oraz uchwyt kłowy do podłączenia stojaka. Są one objęte zapisami normy PN-EN 14339.

 

W jaki sposób rozmieszcza się hydranty zewnętrzne?

 

Hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne są umieszczane wzdłuż dróg i ulic, a także na skrzyżowaniach. Hydranty rozmieszcza się w odległości 100–150 metrów od siebie. Ich odległość od zabezpieczanego obiektu nie powinna przekraczać 75 metrów, nie mogą być jednak bliżej niż 5 metrów od jego ścian. Hydrant zewnętrzny powinien być ulokowany nie dalej niż 15 metrów od ulicy. Hydrant musi być dostępny z drogi, a wokół niego należy wydzielić stanowisko pozwalające na czerpanie z niego wody. W pobliżu zewnętrznego hydrantu przeciwpożarowego musi być ustawiony zakaz parkowania, a samo urządzenie trzeba właściwie oznakować.

 

Jakie są wymagania odnośnie do typów i zasilania zewnętrznych hydrantów ppoż.?

 

Sieć wodociągowa musi gwarantować możliwość osiągania przepływu na poziomie 5 l/s przez czas 2 godzin. Ciśnienie nie może być przy tym niższe od 0,1 MPa ani wyższe niż 1,6 MPa. Hydranty zewnętrzne najczęściej są montowane na rurociągach DN 80, w niektórych przypadkach muszą być jednak używane większe średnice oraz przepływy. Podstawowym rodzajem hydrantu jest urządzenie naziemne, w miejscach, gdzie powodowałoby ono nadmierne utrudnienia w ruchu, dopuszcza się stosowanie hydrantów podziemnych. Wykonanie hydrantowej instalacji przeciwpożarowej trzeba zlecić wykonawcy z dużym doświadczeniem w realizacji podobnych zadań. Świetnym wyborem będzie firma FALA, specjalizująca się w instalacjach kanalizacyjnych, wodnych, gazowych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej i przeciwpożarowych.