30 maja 2018

Kategoria:
Inne

Jakie uprawnienia są wymagane do pracy na wysokościach?

Prace alpinistyczne należą do szczególnie niebezpiecznych. Z tego powodu osoby, które je wykonują na co dzień, powinny posiadać odpowiednie przeszkolenie oraz uprawniania. Wiedza zdobywana w trakcie szkolenia pomoże im bowiem lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo w trakcie wykonywania prac na wysokościach. Czym jest praca na wysokościach i jakie uprawienia należy mieć, by móc ją wykonywać?

Praca na wysokościach – czym jest?

Pod pojęciem pracy na wysokościach kryje się praca, która jest wykonywana na wysokości wyższej niż 1 m nad ziemią. Wyjątkiem od tej reguły jest jedynie przypadek, kiedy pracownik znajduje się ponad ziemią, ale miejsce jego pracy jest osłonięte ścianami lub konstrukcjami uniemożliwiającymi upadek. Praca na wysokościach jest pracą podwyższonego ryzyka. Aby móc ją wykonywać należy przejść specjalistyczne szkolenie. Osoby pracujące na wysokościach muszą bowiem dbać nie tylko o bezpieczeństwo swoje i współpracowników, ale także o pieszych i inne osoby, które mogą pojawić się na terenie ich pracy. Prace alpinistyczne obejmują bowiem także przygotowanie i zabezpieczenia stanowiska pracy, kontrolowanie sprzętu przeznaczonego do wykonywania zleconej pracy, zachowywanie ostrożności w trakcie jej wykonywania oraz zabezpieczenie miejsca po zakończonych działaniach. Wiedzę, jak to prawidłowo zrobić, każda osoba zdobywa w trakcie szkoleń, które pozwalają jej na uzyskanie uprawnień do pracy na wysokościach; takie szkolenia prowadzi przykładowo wrocławska firma Elbrus.

Uprawnienia do pracy na wysokościach

Warunkiem uzyskania uprawnień i podjęcia pracy w tym zawodzie jest ukończenie specjalistycznego kursu. Obejmuje ono szkolenie z zakresu BHP, podczas którego pracownik zapoznawany jest z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia z zakresu BHP są obowiązkowe dla każdej nowo zatrudnionej osoby w firmie. Pracownicy muszą także odbywać okresowe badania lekarskie, podczas których lekarz stwierdzi, czy dana osoba może bezpiecznie dla siebie i innych pracować na wysokościach. Następnym krokiem do zdobycia uprawnień do pracy na wysokościach jest przejście kursu pracy na wysokościach. W zależności od specyfiki wykonywanej pracy może być to kurs skierowany dla osób, które planują pracę przy użyciu drabin lub rusztowań. Ci pracownicy, którzy z kolei będą pracowali przy użyciu lin alpinistycznych, powinni ukończyć kurs z ich obsługi. Warto jednak wiedzieć, że ten drugi wariant jest dłuższy oraz wymaga bardziej intensywnego przygotowania fizycznego. Praca alpinistyczna wiąże się bowiem z dużym wysiłkiem oraz wymaga bardziej szczegółowego przeszkolenia.