agent celny uprawnienia agencja celna
7 listopada 2021

Kategoria:
Inne

Jakie uprawnienia ma agent celny?

W dzisiejszych czasach kupowanie produktów zagranicznych jest codziennością. Handel międzynarodowy przyczynia się do rozwoju gospodarczego. Niestety wiąże się to też z różnego rodzaju zagrożeniami, takimi jak np. przemyt nielegalnych towarów. Dlatego obrót towarami regulowany przepisami handlu międzynarodowego, a do kontroli są wykorzystywane specjalnie wyszkolone służby celne.

Różnica między celnikiem a agentem celnym.

Te dwa stanowiska, niestety, często są mylone, a w rzeczywistości zajmują się całkowicie odmiennym sprawami.  Obie te osoby współpracują ze sobą i uczestniczą w handlu międzynarodowym, ale tutaj kończą się ich punkty wspólne. Podstawową różnicą jest to, że celnik to funkcjonariuszy państwowy, odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa. Natomiast agent celny jest zatrudniony przez firmę do dbania o pomyślność danej transakcji.

Do głównych zadań agenta należy pośredniczenie między klientem a organami celnymi. Pilnuje on aby zostały podjęte wszelkie czynności potrzebne do przeprowadzenia kontroli celnej. Dodatkowo ma prawo sprawdzenia towaru i wglądu do dokumentacji.  Troszczy się on o interesy przedsiębiorstwa i wyjaśniania wszelkich wątpliwości organów państwowych. Na barkach agenta celnego spoczywa bardzo duża odpowiedzialność. Dlatego warto skorzystać z usług doświadczonych pracowników z ŻAKIEWICZ AGENCJA CELNA KRAKÓW.

Kto może zostać agentem celnym?

Agent celny to bardzo odpowiedzialne stanowisko, dlatego nie może nim zostać każdy. Prawo celne dokładnie reguluje w ustawie, jakie obowiązki trzeba spełniać, aby zostać wpisanym na listę agentów.  Oczywiście poza spełnieniem wymagań, wysyła się jeszcze wniosek do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Warunki konieczne do spełnienia to między innymi: posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadanie doświadczenia, czy kwalifikacji w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych. Taka osoba nie może być skazana w przeszłości za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.  W celu nabycia kwalifikacji trzeba ukończyć studia wyższe w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, które obejmują wiedzę z zakresu prawa administracyjnego i finansowego a w szczególności prawa celnego. Rozpatrywane jest również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tej dziedzinie. Doświadczenie, jakie jest rozpatrywane to co najmniej trzyletnie w sprawach celnych.