3 lutego 2022

Kategoria:
Inne

Jakie standardy powinny spełniać kontenery morskie?

Systemy do przechowywania i transportu różnego rodzaju towarów i materiałów to dziś obowiązkowe wyposażenie wielu firm. Na szczęście nie trzeba inwestować w zakup magazynów, można również je wynająć. W artykule piszemy o zastosowaniu kontenerów morskich. Wyjaśniamy, jakie są standardy związane z ich budową i jakie mają zabezpieczenia.

Kontenery morskie – zastosowanie 

Kontenery morskie to metalowe konstrukcje o wszechstronnym zastosowaniu. Oprócz najbardziej powszechnej funkcji, czyli do transportowania towarów, służą również jako magazyny, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, przebieralnie, biura mobilne czy tymczasowe zakwaterowanie. Po odpowiednim dostosowaniu mogą nawet pełnić rolę domów całorocznych. Z reguły występują w 3 wymiarach: 3, 6 i 12 metrów. Jedną z ciekawych usług związanych z tymi obiektami, która zyskuje coraz większą popularność jest self storage, to znaczy – samoobsługowe magazyny. Użytkownik uzyskuje całodobowy dostęp do kontenera morskiego, zlokalizowanego na bezpiecznym, strzeżonym placu wyposażonym w monitoring. W Warszawie magazyny na wynajem oferuje firma BestStorage.

Zabezpieczenia kontenerów morskich 

Z uwagi na dużą ładowność oraz możliwość przewozu towarów transportem morskim i samolotowym, kontenery tego typu muszą mieć solidną konstrukcję. Taką tworzą metalowe słupki narożne, metalowa obudowa oraz wodoszczelne drzwi. Przypadkowemu otwarciu kontenera zapobiegają zamki, kłódki lub plomby. Ich zadaniem jest też zabezpieczenie przed dostępem osób niepożądanych. To szczególnie ważne w przypadku magazynów samoobsługowych. Grube ściany kontenera wykonane z aluminium lub wysokogatunkowej stali nierdzewnej chronią zawartość przed czynnikami zewnętrznymi. Wytrzymała obudowa zapobiega również uszkodzeniom mechanicznym w wyniku przesunięcia się ładunku podczas transportu.

Wymagania kontenerów morskich 

Standardy dotyczące kontenerów morskich określa Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO). Narzuca ona m.in. minimalne wymagania wytrzymałościowe, jakie powinny spełniać kontenery morskie, a także konieczność ich oznakowania tabliczką identyfikacyjną CSC. Warto również wspomnieć o standardzie dotyczącym wymiarów. Pierwsze kontenery morskie użytkowane były w ubiegłym stuleciu głównie w krajach anglosaskich, a ich wymiary podawano w stopach. Ta jednostka długości została uznana za punkt odniesienia w wymiarach kontenerów, które do dziś wynoszą przeważnie 20, 40 lub 45 stóp. Takie ujednolicenie pozwala m.in. na bardziej optymalne planowanie ładowności statków.