konstrukcja hali stalowej
25 stycznia 2021

Kategoria:
Inne

Jakie standardy muszą spełniać hale stalowe w myśl przepisów?

Hala stalowa to tymczasowy budynek, posiadający bardzo szerokie zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłowych. Musi ona spełniać ściśle określone standardy, a o szczegółowych kwestiach dotyczących hal stalowych jasno mówią przepisy prawa budowlanego. Co więc prawo budowlane mówi o halach stalowych? Tego dowiecie się z poniższego artykułu.

Hala stalowa – specyfika konstrukcji

Hala stalowa może mieć bardzo wiele zastosowań w różnorodnych gałęziach przemysłu. Według przepisów prawa budowlanego hala stalowa jest obiektem tymczasowym, a nie budynkiem. To oznacza, że istnieje określony czas na użytkowanie obiektu. Po jego upływie musi on zostać rozebrany i przeniesiony w inne miejsce.  Czas użytkowania musi być krótszy niż techniczna trwałość hali. Innymi słowy, hale stalowe jako obiekty tymczasowe to wszelkie budowle niezwiązane na stałe z gruntem. Prawo wskazuje również, że hala stalowa nie może być jednak postawiona ponownie w tym samym miejscu (z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy) oraz że zamiar postawienia takiej konstrukcji musi zostać zgłoszony we właściwym urzędzie za pomocą odpowiedniego wniosku.

Czym różni się zgłoszenie od pozwolenia budowy?

To, czy dana hala stalowa wymaga posiadania pozwolenia na budowę czy wystarczy tylko zgłoszenie, zależy od czasu, w jakim planowane jest używanie obiektu. Jeśli plan uwzględnia użytkowanie hali stalowej do 180 dni, we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym należy zgłosić zamiar rozpoczęcia budowy takiego obiektu. Po upływie tego czasu hala stalowa musi być rozebrana bądź przeniesiona w inne miejsce. Z kolei jeżeli z hali stalowej mamy zamiar korzystać przez okres dłuższy niż 180 dni, do wspomnianego urzędu należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę hali stalowej.  W tym przypadku mamy do czynienia z tzw. halami całorocznymi. Należy tutaj podkreślić, że budowa może być rozpoczęta dopiero po uzyskania stosownego pozwolenia. Co w momencie, gdy zgłaszamy zamiar wzniesienia hali tymczasowej na okres do 180 dni, ale sytuacja zmienia się z czasem i wymaga okresu dłuższego? Wówczas wystarczy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę przed upływem 180 dni. Tak więc wzniesienie hali stalowej na zgłoszenie może być niejako zamienione na całoroczną halę tymczasową.

O czym należy pamiętać planując budowę hali stalowej?

Aby dokonać wszelkich niezbędnych formalności, zgłoszenie odpowiednich wniosków powinno być poprzedzone kilkoma istotnymi czynnościami. Przede wszystkim należy wytypować lokalizację i stworzyć dla nich koncepcje. Jeśli teren mamy już wybrany, należy dokonać rozpoznania uwarunkowań technicznych i komunikacyjnych (obejmują one wszelkie instalacje i wydanie zgody na dojazd do obiektu). Należy również dowiedzieć się o nośność gruntów i stanu wód gruntowych. Trzeba także wyposażyć się w mapę do wykonania projektu. Następny krok to opracowanie projektu budowlanego, czym zajmują się zazwyczaj wykonawcy budowli, np. Firma KM Invest. Na liście zadań należy także zanotować wizytę w Wydziale Urbanistyki (otrzymamy tam wpis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Wszelkie dokumenty należy zebrać do jednej teczki, ponieważ będą niezbędne do złożenia wniosku w urzędzie jako załączniki. Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów należy wypełnić urzędowy formularz. Wniosek o pozwolenie na budowę hali stalowej jest rozpatrywany na podstawie Ustawy o prawie budowlanym, w oparciu o którą wydawana jest stosowna decyzja.