notariusz
17 maja 2020

Kategoria:
Inne

Jakie sprawy można załatwić u notariusza?

Notariusz to zawód, który wymaga znajomości obowiązującego prawa. Wszystko dlatego, że notariusz to również prawnik specjalizujący się w pewnym obszarze zagadnień prawnych. Ponadto jest to zawód zaufania publicznego oraz osoba, której nierzadko powierza się bardzo osobiste kwestie. Czym zatem zajmuje się notariusz i jakie sprawy można u niego załatwić?

Kim jest notariusz?

Notariusz to prawnik mający upoważnienie do tworzenia aktów notarialnych. Co więcej, jest to osoba, która jest niezbędna do przeprowadzenia niektórych czynności prawnych. Działalność notarialna jest regulowana przez Ustawę z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

O to, kim jest notariusz zapytaliśmy specjalistę z kancelarii notarialnej: Notariusz, aby móc pełnić swój zawód musi być mianowany przez Ministra Sprawiedliwości. Jest on również funkcjonariuszem publicznym oraz osobą zaufania publicznego. Dlatego też nie każdy może zostać notariuszem, a szczegółowe wymagania, jakie należy spełnić, aby pełnić ten zawód określa Ustawa Prawo o notariacie.

Czynności, które zostały przeprowadzone przez notariusza uznaje się za prawidłowe i zgodne z prawem. Z tego względu wszelkie dokumenty, które zostały sporządzone w obecności notariusza posiadają wysokie znaczenie dowodowe w przypadku postępowania sądowego lub administracyjnego.

Umowy sprzedaży oraz sprawy spadkowe

Jedną z podstawowych czynności, jaką zajmuje się notariusz, jest sporządzanie umów kupna i sprzedaży nieruchomości. Podczas zakupu mieszkania, domu oraz innej nieruchomości wymagane jest spisanie umowy w formie aktu notarialnego w obecności notariusza. Dodatkowo w przypadku kupna działki taka umowa również będzie wymagana.

Oprócz umów kupna i sprzedaży nieruchomości, do notariusza można się zwrócić w przypadku spraw spadkowych. Wizyta u notariusza może zastąpić długie postępowania sądowe. Notariusz może sporządzić dokument, w którym zawarte będą informacje, kto dziedziczy majątek i w jakim stopniu oraz pomoże rozstrzygnąć ewentualne spory.

Pozostałe dokumenty

U notariusza można również sporządzić intercyzę, która rozdzieli majątek małżonków. Ponadto notariusz swoim podpisem oraz obecnością poświadcza różnorodne czynności, które dokonują jego klienci. Tym samym poświadczając te czynności, notariusz nadaje moc dokumentu urzędowego.

Do dokumentów, które według prawa polskiego wymagają formy aktu notarialnego należą pełnomocnictwa do niektórych czynności prawnych, umowy darowizn, umowy związane z użytkowaniem wieczystym oraz umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Czynności notarialne są dużo szersze i mogą obejmować również poświadczenie zgodności kopi danego dokumentu z jego oryginałem. Dodatkowo do notariusza można udać się w celu spisania testamentu, sporządzenia weksla, czeku lub spisania protokołów i oświadczeń.