analiza pierwiastków wody przemysłowej
14 października 2021

Kategoria:
Inne

Jakie są skutki wysokiej zawartości krzemionki w wodzie zasilającej kotłownie parowe i jak z nimi walczyć?

Woda stosowana w układach parowych musi spełniać określone parametry pod względem jej jakości i zawartości pierwiastków oraz związków chemicznych. Dlatego też to właśnie ona najczęściej jest przyczyną problemów związanych z kotłowniami parowymi. Poniżej skupiamy się więc na konsekwencjach wysokiej zawartości krzemionki w wodzie zasilającej kotłownie parowe i podpowiadamy jak im zapobiec.

Konsekwencje stosowania złej jakości wody do zasilania kotłowni parowych

Wysoka zawartość krzemionki w wodzie zasilającej kotłownie parowe jest niezwykle niebezpieczna dla tego typu układów. Doprowadza ona bowiem do powstawania najtwardszych i jednocześnie najmniej przewodzących ciepło osadów w postaci kamienia kotłowego, który osadza się w kotle właściwym, w najbardziej obciążonych cieplnie częściach, a także na przekrojach rur. Dlatego tak ważne jest stałe kontrolowanie jakości wody zasilającej układy parowe poprzez wykonywanie badań w laboratoriach takich, jak ESC Global

Konsekwencjami zbyt dużej zawartości krzemionki w wodzie zasilającej kotłownie parowe jest także łączenie się jej z innymi pierwiastkami w związki takie jak krzemian wapnia i magnezu.

Jak kontrolować jakość wody w układach parowych?

Dopuszczalna zawartość krzemionki w wodzie zasilającej układy parowe określana jest w miligramach na litr. Wartość ta zależy jednak od ciśnienia oraz zasadowości wody kotłowej, dlatego też najczęściej wskazywana jest ona z uwzględnieniem indywidualnych wytycznych producentów kotłów i dotyczących warunków ich pracy.

Aby móc kontrolować zawartość krzemionki w wodzie zasilającej kotłownie parowe należy natomiast regularnie przeprowadzać analizę pierwiastków wody przemysłowej, której próbki pobierane powinny być wyłącznie w trybie normalnej pracy kotła. Dzięki niej można bowiem kontrolować nie tylko zawartość krzemionki, ale także tlenu, twardość wody i jej pH. Wyniki takich analiz powinny być zapisywane w książce eksploatacyjnej kotłów parowych.

Jak zapobiec skutkom zawartości krzemionki w wodzie zasilającej kotłownie parowe?

Jednym ze sposobów na zniwelowanie wysokiej zawartości krzemionki w wodzie zasilającej układy parowe oraz na jej usunięcie jest zastosowanie systemów odwróconej osmozy (RO). Uzdatnia ona bowiem wodę poprzez wielostopniową filtrację zatrzymującą wszelkie zanieczyszczenia w tym także krzemionkę. Kolejnym z nich jest stosowanie w obiegach wodno-parowych wysoko wyspecjalizowanej chemii do uzdatniania wody, pozwalającej na utrzymanie krzemionki oraz innych podstawowych parametrów wody na odpowiednim poziomie.