3 lutego 2022

Kategoria:
Inne

Jakie są rodzaje tłumaczeń pisemnych?

Tłumaczenia wykonywane przez zawodowych tłumaczy możemy podzielić według różnych kryteriów. Przede wszystkim dzielimy je na ustne i pisemne. Te drugie dzielą się na jeszcze więcej kategorii. Klasyfikując je, pod uwagę trzeba wziąć m.in. styl języka, rodzaj tekstu, czy branżę, dla jakiej jest tłumaczony. W tym artykule poznasz podział tłumaczeń pisemnych stosowany przez biura tłumaczeń.

Tłumaczenia zwykłe      

Pierwszą kategorią tłumaczeń pisemnych są tłumaczenia zwykłe, inaczej nazywane ogólnymi. Teksty te są nieformalne i mogą mieć przeróżną formę. Najczęściej są to zwykłe dokumenty tekstowe, CV i listy motywacyjne, ulotki, artykuły naukowe, formularze czy składy produktów. Do tłumaczeń zwykłych możemy zaliczyć również teksty na stronach internetowych czy w programach komputerowych. Nie są to oficjalne dokumenty, a więc ich sporządzeniem może zająć się każdy, kto ukończył odpowiednią filologię i ma wystarczające kompetencje językowe.

Tłumaczenia przysięgłe

Najczęściej zawód tłumacza kojarzy się z tekstami przysięgłymi. Charakteryzują się tym, że są one bardziej formalne niż tłumaczenia zwykłe. Są to najczęściej teksty prawne i urzędowe takie jak akty zgonu lub ślubu, zezwolenia, testamenty czy pisma sądowe. Takie tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego. Jest to osoba, która została zaprzysiężona przez Ministra Sprawiedliwości, ma prawo do wykonywania takich tłumaczeń i posiada specjalną pieczęć. Po wykonaniu tłumaczenia, dokument musi być wydrukowany, a następnie każdą stronę podbija się właśnie taką pieczęcią. Tłumaczenia przysięgłe sporządzane są z niezwykłą dokładnością i dbałością o wartość merytoryczną tekstu.

Tłumaczenia specjalistyczne

Kolejną kategorią tłumaczeń pisemnych są tłumaczenia specjalistyczne. Wymagają one szczegółowej wiedzy w danej dziedzinie, dlatego muszą być wykonane przez profesjonalnego tłumacza. Takich specjalistów znajdziesz np. w Biurze Tłumaczeń z Rzeszowa. Teksty specjalistyczne dotyczą przeróżnych dziedzin i mogą mieć zróżnicowany charakter: od ogólnego o prostym słownictwie aż do bardzo fachowego i szczegółowego. Są to np. tłumaczenia medyczne, marketingowe, ekonomiczne, naukowe, prawne lub techniczne. Te ostatnie oprócz doskonałej znajomości języka, wymagają także wiedzy z zakresu nauk technicznych. Charakteryzują się bardzo sformalizowanym językiem. Najczęściej są to instrukcje lub specyfikacje, które wykorzystuje się np. w branży:

  • budowlanej,
  • motoryzacyjnej,
  • metalurgicznej,
  • mechanicznej,
  • mechatronicznej.