25 listopada 2019

Kategoria:
Inne

Jakie są kryteria pobytu w domu opieki?

Dom spokojnej starości to miejsce dla wszystkich starszych osób, które z jakiegoś powodu nie mogą lub nie chcą dalej mieszkać same czy ze swoimi rodzinami. To miejsca zarówno dla osób chorych i niepełnosprawnych, jak i dla osób, którym trudno jest z innych względów wykonywać codzienne czynności. Coraz częściej to nie rodziny podejmują decyzje o tym, by starszego człowieka oddać pod opiekę domu seniora. To starsi ludzie sami decydują o tym, że chcą odciążyć swoich bliskich i zamieszkać w domu opieki, by bliscy mogli prowadzić swobodny tryb życia bez konieczności pełnienia całodobowej opieki nad seniorem.

Dom opieki to miejsce dla każdego!

Domy opieki dla osób starszych, które nazywamy często domami spokojnej starości, mylimy często z domami pomocy społecznej. Domy opieki to placówki prywatne. Te drugie są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne, kościół katolicki i inne związki wyznaniowe, bardzo rzadko przez osoby fizyczne. By dostać się do nich, trzeba posiadać mnóstwo zaświadczeń, złożyć odpowiedni wniosek i przejść wywiad środowiskowy, następnie odczekać nawet dwa miesiące na skierowanie, a później zwykle czekać jeszcze dłużej na przyjęcie do ośrodka. Prywatny dom opieki na wysokim poziomie to miejsce dla każdego seniora. Warto też dodać, że w ofertach niektórych domów spokojnej starości znajdziemy nie tylko możliwość długoterminowego pobytu, ale także opiekę krótkoterminową. To szczególnie cenna usługa dla rodzin, które na co dzień zajmują się starszym członkiem rodziny, ale na kilka dni potrzebują opieki zastępczej, na przykład ze względu na urlopowy wyjazd. 

Na co może liczyć senior w prywatnym domu opieki?

Warto zacząć od tego, że najlepiej wybrać dom spokojnej starości wpisany do Rejestru Placówek zapewniających opiekę całodobową osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Jak mówi nam przedstawicielka Domu Seniora Harmonia z Gdańskiej Osnowy, któremu się przyglądamy, decyzję o wpisaniu do takiego rejestru podejmuje Wojewoda. W prywatnym domu opieki senior może liczyć na znacznie więcej niż pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Dom opieki na wysokim poziomie zapewnia oczywiście pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu, opieka higieniczna i pielęgnacja, ale nie tylko. Ekskluzywny dom seniora zapewnia niezbędną pomoc w załatwianiu różnych spraw osobistych, oferuje programy rehabilitacyjne dla podopiecznych na w pełni wyposażonej sali do rehabilitacji i ćwiczeń ruchowych, a także organizuje okolicznościowe imprezy, aktywne spędzanie czasu i pomaga seniorom w integracji w ośrodku, często także podczas różnorakich wycieczek.