uprawnienia energetyczne
30 maja 2018

Kategoria:
Inne

Jakie pytania mogą pojawić się na egzaminie na uprawnienia energetyczne G1?

Zgodnie z przepisami, aby zawodowo zajmować się eksploatacją bądź dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, a także aby dokonywać ich pomiarów oraz kontroli, trzeba dysponować stosownymi uprawnieniami. Zdobywa się je w drodze pomyślnego zdania egzaminu państwowego kategorii G1, który opracowuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP, stąd też potoczna nazwa: „uprawnienia sepowskie”). Jakich pytań można się na takim egzaminie spodziewać?

Osoba do niego przystępująca na pewno musi mieć opanowane podstawy i zagadnienia ogólne, stąd nie powinny dziwić pytania typu „co to jest obwód elektryczny?” albo konieczność podania definicji prądu elektrycznego czy jednostek jego napięcia i natężenia. Egzaminowani wykazują się ponadto znajomością praw fizyki w wybranym zakresie (prawa Kirchoffa, Ohma, Joula-Lenza).

Znajomość przepisów

Nie może im być obce także Prawo energetyczne, czyli obowiązująca ich samych ustawa, jak również inne regulacje – dodaje ekspert z firmy szkoleniowej Galileum, która prowadzi kursy przygotowujące do egzaminu. – Na tej podstawie należy chociażby wskazać różnice między osobą uprawnioną i upoważnioną do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych albo wymienić rodzaje poleceń, jakie mogą zostać w tej dziedzinie wydane – mówi.

Kwestie bezpieczeństwa

To, że w ogóle trzeba zdawać egzamin na uprawnienia energetyczne G1, podyktowane jest w dużej mierze względami bezpieczeństwa. Dlatego też nie może zabraknąć na nim pytań dotyczących tego obszaru – na przykład w kontekście warunków pracy przy obsłudze instalacji elektroenergetycznych. Przygotować się należy również na pytania o sprzęt ochronny i izolujący, zarówno dla napięć powyżej 1 kV, jak i poniżej tej wartości.

Osoba dysponująca uprawnieniami sepowskimi musi też wiedzieć, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, czyli m.in. jakich środków używać do gaszenia urządzeń pod napięciem, w jaki sposób uwolnić osobę rażoną prądem elektrycznym o napięciu do 1 kV i wyższym, a także jak jej później udzielić pomocy.

Wiedza na temat konkretnych urządzeń i instalacji

Na egzaminie nie może też oczywiście zabraknąć mniej lub bardziej szczegółowych pytań o urządzenia prądotwórcze (np.: „wymień rodzaje wzbudnic generatorów”), elektrotermiczne („wymień sposoby ich klasyfikacji”) i służące do elektrolizy („w jakich terminach przeprowadza się ich oględziny?”), sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego („jakie urządzenia się w nich stosuje?”), elektryczne sieci trakcyjne („czym charakteryzuje się sieć łańcuchowa całkowicie skompensowana?”) albo urządzenia elektroenergetyczne w wydaniu przeciwwybuchowym („na czym polega podział mieszanin wybuchowych na klasy temperaturowe?”) oraz pytań o aparaturę kontrolno-pomiarową (np. „jak pomierzyć rezystancję stanowiska?”).