nekrolog-wzory
22 maja 2018

Kategoria:
Inne

Jakie elementy powinien zawierać nekrolog?

Nekrolog to umieszczona najczęściej w gazecie (lub upubliczniona w radiu, internecie bądź telewizji) informacja o śmierci danej osoby. Można w nim zawrzeć informacje o planowanej uroczystości pogrzebowej, podziękować zgromadzonym za udział w nabożeństwie, złożyć kondolencje bądź wyrazić szacunek wobec zmarłego. Jak napisać nekrolog i co konkretnie powinno się w nim znaleźć?

Elementy nekrologu: co powinien zawierać nekrolog?

Nekrolog powinien mieć konkretny, schematyczny układ. Przede wszystkim wyróżnioną czcionką powinno być napisane imię i nazwisko osoby zmarłej. Obok tej informacji warto umieścić wiek zmarłego oraz datę śmierci. Kolejnym istotnym elementem są informacje dotyczące pochówku, czyli z reguły: data i godzina nabożeństwa żałobnego oraz miejsce planowanego pochówku. Nekrolog jest również najczęściej podpisany i tym samym informuje, kto zawiadamia o śmierci zmarłego. Powyższe informacje stanowią najważniejszą część nekrologu. Warto podkreślić, że nekrologi zawierają również elementy takie jak: informacje o okolicznościach śmierci, kondolencje dla rodziny oraz symbole związane z wyznaniem zmarłego (np. krzyż).

Układ nekrologu

Nekrologi najczęściej mają schematyczny układ. Na ich początku często umieszcza się cytat, a później tzw. formułę otwarcia: „Z żalem zawiadamiamy, że w dniu…”. Następnie najważniejsze informacje, czyli dane osoby zmarłej, wiek oraz przyczynę śmierci. Później w nekrologu umieszcza się datę i miejsce nabożeństwa oraz pogrzebu podkreśla specjalista z Zakładu Pogrzebowego WITWICKA z Wrocławia. – Na końcu podaje się dane osób, które informują o śmierci np. „Krewnych, znajomych i przyjaciół zawiadamiają pogrążeni w żałobie żona i syn” – dodaje ekspert.

Jaką oprawę graficzną powinien mieć nekrolog?

Warto pamiętać, że nekrolog powinien mieć również odpowiednią oprawę graficzną. Nekrolog zawsze jest czarno-biały, a jego elementem wyróżniającym jest czarna, podwójna ramka. Imię i nazwisko osoby zmarłej jest wyróżnione poprzez większą czcionkę oraz jej pogrubienie. Dodatkowo, przed informacjami o zmarłym umieszcza się skrót „ŚP.” tj. świętej pamięci, który często ma ozdobną formę. Ponadto, nekrolog zawiera również elementy graficzne, takie jak: krzyż, wieniec lub kwiaty.

Kto może umieścić nekrolog i czym nekrolog różni się od klepsydry?

Nekrolog umieszczany jest w środkach masowego przekazu zazwyczaj przez najbliższych zmarłego – małżonka, dzieci, wnuki. Warto jednak podkreślić, że autorami nekrologu mogą być także osoby z pracy, przyjaciele itp.

Zarówno w nekrologu, jak i w klepsydrze informuje się o śmierci, jednak tylko klepsydra jest rozwieszana w przestrzeni publicznej, np. na tablicach ogłoszeń, klatkach schodowych itd. Z kolei nekrolog umieszczany jest tylko w środkach masowego przekazu, np. w gazecie, telewizji lub internecie.