29 listopada 2018

Kategoria:
Inne

Jakie działania obejmują usługi kadrowe?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin, również z celem działalności nie związanej. Trzeba wiedzieć; co, gdzie i jak? By uniknąć przykrych konsekwencji ze strony ZUS, US i PIP. Można zatrudnić wykwalifikowanego pracownika i ponosić niemałe koszty związane z tym zatrudnieniem lub postawić na outsourcing.

Usługi kadrowe: zakres obowiązków

Usługi kadrowe mogą dotyczyć większości spraw związanych z zatrudnianiem pracownika od procesu rekrutacji, po dokumentację związaną z rozwiązaniem stosunku pracy, czyli całej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia. Najczęściej obsługa kadrowa obejmuje:

 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i ewidencji urlopowej,
 • prowadzenie teczek osobowych,
 • kierowanie na okresowe badania lekarskie,
 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z ustaniem stosunku pracy,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • dokumentacja związana z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, np. sporządzanie deklaracji PFRON,
 • czynności związane ze zgłaszaniem i wyrejestrowywaniem pracowników w ZUS.

Profesjonalna firma świadcząca usługi kadrowo-płacowe pozwala zadbać o bezpieczeństwo firmy dbając, by wszystkie czynności były zgodne z przepisami obowiązującego prawa. Ponadto zdejmuje z pracodawcy konieczność prowadzenia korespondencji z urzędami prowadząc je w jego imieniu – mówi specjalista z firmy Biegli S&S – Biuro usług księgowych i badania bilansów.

Dlaczego warto zlecić usługi kadrowe firmie zewnętrznej?

Outsourcing usług kadrowych jest popularnym rozwiązaniem, które wybiera coraz więcej firm. Jest szereg powodów, dla których rozwiązanie to jest dla firmy korzystne, należą do nich:

 • oszczędność – zarówno zatrudnienie specjalisty z zakresu kadr, zakup czasopism fachowych pozwalających na aktualizację wiedzy w zakresie kadr, jak i zakup specjalnego oprogramowania koniecznego, by prowadzenie dokumentacji i naliczanie składek przebiegało bez zakłóceń, jest kosztowne,
 • więcej czasu dla przedsiębiorcy na działania dotyczące innych aspektów działalności firmy,
 • niezawodność – firmy oferujące usługi kadrowe wykonują swoje zadania zgodnie
  z terminami ustalonymi w umowie, podczas gdy w działach kadr poszczególnych firm zdążają się absencje chorobowe powodujące opóźnienia,
 • bezpieczeństwo dla firmy – wysoko wykwalifikowani pracownicy firm zewnętrznych mają szeroką i aktualną wiedzę, która zapewnia rzetelność wykonywanych przez nich czynności.