6 stycznia 2021

Kategoria:
Inne

Jakie druty nadają się do spawania stali nierdzewnych?

Stal nierdzewna jest bardzo szeroko wykorzystywaną odmiana tego materiału. Sięga się po nią w wielu dziedzinach przemysłu i w budownictwie. Wykonywane z niej przedmioty użytkowe, obudowy sprzętu i maszyn czy inne konstrukcje są łączone metodą spawania. Do tego niezbędne są dodatkowe materiały, w tym odpowiednio dobrane druty spawalnicze. Które z nich powinny być wykorzystywane w spawaniu stali nierdzewnej, aby gwarantowały odpowiednie efekty?

Stal nierdzewna i jej odmiany

Popularna nierdzewna nie jest tylko jednym materiałem, który zawsze ma takie same parametry. Różnorodność stopów jest bardzo duża, a to oznacza, że również ich spawanie wymaga stosowania innych metod i materiałów dodatkowych. Wyznacznikiem tego doboru jest m.in. skład stopu. Stale nierdzewne stanowią grupę produktów, których wspólną cechą jest odporność na wchodzenie w reakcję chemiczną lub elektrochemiczną ze środowiskiem, na skutek czego dochodzi do zniszczenia struktury materiału. Taką odporność osiąga się przed dodatek chromu.

Stale nierdzewne dzieli się na:

  • austenityczne (minimum 16% chromu i 6% niklu),
  • ferrytyczne (minimum 10% chromu oraz molibden, tytan i aluminium),
  • martenzytyczne (od 11,5% do 17,5% chromu oraz od 0,08% do 0,5% węgla),
  • duplex (specjalny stop z dodatkiem molibdenu, azotu, chromu i wolframu).

Spawanie stali nierdzewnej

Proces spawania stali nierdzewnej nie ogranicza się do wyboru zawsze tej samej metody. Różnorodność stopów, których jest bardzo wiele, sprawia, że każdy z nich wymaga indywidualnego rozważenia odpowiedniego sposobu łączenia elementów. Dobrane nieprawidłowo sprawią, że struktura metalu zostanie naruszona i straci on swoje właściwości mechaniczne – wyjaśnia pracownik firmy Nevinox.

Do spawania tzw. nierdzewki stosuje się metody MiG i TiG. W metodzie MIG spawanie odbywa się z wykorzystaniem prądu stałego o dodatniej biegunowości. Natomiast spawanie stali nierdzewnej metodą TIG odbywa się z wykorzystaniem prądu stałego o biegunowości ujemnej. Do tworzenia trwałych połączeń elementów z tego materiału można też stosować prąd pulsujący.

Jaki drut spawalniczy do stali nierdzewnej?

Przeglądając dowolne tabele z wykazem materiałów spawalniczych przeznaczonych do łączenia elementów ze stali nierdzewnej, łatwo można się przekonać, że zarówno liczba stopów, jak i elektrod czy drutów spawalniczych i prętów jest bardzo duża. Ponieważ warunkiem wykonania trwałego spawów jest dostosowanie do siebie wszystkich parametrów, w większości przypadków do takiego doboru stosuje się specjalne tabele. Istotne jest też, aby drut był znormalizowany, czyli zgodny z normą EN 12072.

Przykładowo, zgodnie z zaleceniami do spawania stali 1.4301, 1.4310, 1.4318 czy 1.4512, stosuje się drut oznaczony symbolem G 19 9 L. Stal 1.4541 spawa się drutem G 19 9 Nb, a stal 1.4833 – drutem G 22 12 H. Oznaczenia wskazują na stop materiału, z którego wykonano drut oraz pozwalają określić jego parametry.