20 września 2017

Kategoria:
Inne

W jakich zbiornikach przechowuje się preparat AdBlue

AdBlue konwertuje szkodliwe NOx pochodzące ze spalin silnika wysokoprężnego na parę wodną i nieszkodliwy azot. Dzięki tej konwersji znacznie ogranicza się emisję tlenków azotu, stanowiących główne źródło zanieczyszczeń w atmosferze oraz będących przyczyną występowania smogu w miastach. Sprawdźcie w jaki sposób powinno się przechowywać AdBlue.

Jak wybrać

Szukając odpowiedniego zbiornika do magazynowania AdBlue, przede wszystkim koniecznie należy zwrócić uwagę na to, czy jest on właśnie do tego przeznaczony. Uniwersalne zbiorniki do przechowywania cieczy nie zapewniają bowiem odpowiednich do tego warunków.

Zbiorniki na AdBlue muszą posiadać odpowiednie parametry. Przede wszystkim, ich wielkość uzależniać należy od obecnej i planowanej ilości zużycia. Ponadto, trzeba uwzględnić warunki atmosferyczne jakie panować będą w miejscu ich przechowywania, ponieważ inaczej przechowuje się je w niskich, a inaczej w wysokich temperaturach.

Magazynowanie w niskich i wysokich temperaturach

Trzeba pamiętać, że w temperaturze -11 oC mocznik, który wchodzi w skład AdBlue ulega krystalizacji, a woda demineralizowana, stanowiąca składową preparatu, zamarza. Niewłaściwy zbiornik może doprowadzić do tego, że w czasie silnych mrozów nie będzie możliwe tankowanie ze zbiornika – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący FHU MiM Mariusz Mańkowski, firmę usługowo-handlową zajmującą się sprzedażą zbiorników na paliwo, olej oraz na inne produkty naftowe.

Jeśli AdBlue magazynowany będzie tam, gdzie w okresie zimowym dochodzi do bardzo dużego spadku temperatury, to konieczne jest dokupienie odpowiednio izolowanego zbiornika, posiadającego specjalny system grzewczy zapobiegający zamarzaniu wody i krystalizacji mocznika. Natomiast tam, gdzie występują bardzo wysokie temperatury, należy chronić zbiornik przed zbytnim nagrzaniem. Może ono bowiem doprowadzić do zbyt mocnego podgrzania roztworu, czego konsekwencją jest jego rozkład i utrata parametrów jakościowych.

Optymalny przedział temperatur dla przechowywania AdBlue wynosi od -5 do +25oC, a maksymalne dopuszczalne temperatury wynoszą od -11 do +30oC.

Czym się kierować

Podczas wybierania zbiorników na AdBlue, istotne jest także sprawdzenie, czy dany produkt posiada certyfikat legalizacji aparatury wydającej produkt z tego typu zbiornika. Świadczy on o tym, że zbiorniki sprzedawane są legalnie.

Na rynku znaleźć można wysokiej jakości zbiorniki, które przeważnie wypuszczają producenci systemów do tankowania i dystrybucji. Zaleca się zaopatrywanie w te produkty u jednego dostawcy, którego odbiorca wybiera np. co kwartał. Co więcej, w jednym zbiorniku nie należy mieszać AdBlue od różnych dostawców i producentów, ponieważ komplikuje to tryb postępowania w razie ewentualnej reklamacji.