tlen przemysłowy
27 grudnia 2020

Kategoria:
Inne

Jaką rolę w przemyśle odgrywa tlen?

Choć stanowi zaledwie jedną piątą składu atmosfery ziemskiej, tlen jest bez wątpienia najważniejszych gazem występującym na naszej planecie – to właśnie on zapewnia prawidłowe funkcjonowanie znacznej większości organizmów. Właściwości tlenu znalazły mu miejsce również w wielu gałęziach przemysłu. Powszechnie wykorzystuje się go w procesach produkcyjnych oraz technikach obróbki.

Właściwości tlenu

Tlen to jeden z najpowszechniej występujących pierwiastków na Ziemi. Znajdziemy go nie tylko w powietrzu atmosferycznym (stanowi 20,95% objętości atmosfery), ale również w skorupie ziemskiej oraz w wodzie.

– Tlen to bezbarwny, pozbawiony zapachu i smaku gaz, który słabo rozpuszcza się w wodzie i choć sam jest niepalny, to jest w stanie podtrzymywać proces spalania – mówi przedstawiciel firmy ImtechGazJest reaktywny i łatwo wchodzi w reakcje z innymi pierwiastkami lub związkami – przykładowo przyczynia się do utleniania żelaza, co prowadzi do korodowania metalu.

Zwykły tlen występuje w cząstkach dwuatomowych O2, jednak znane są jego alotropowe odmiany o większej ilości atomów – najbardziej znaną jest trójatomowy powstający w górnych partiach atmosfery pod wpływem promieniowania słonecznego ozon, który tworzy naturalną barierę ochronną planety przed nadmiarem owego promieniowania. W odpowiednio niskiej temperaturze i przy wysokim ciśnieniu tlen ulega skropleniu.

Zastosowanie tlenu w przemyśle

Tlen jest niezbędny nie tylko do podtrzymania procesów metabolicznych w komórkach organizmów żywych, ale też w przemyśle. Wśród najpowszechniejszych jego zastosowań wymieniamy między innymi:

  • Podtrzymywanie wysokiej temperatury spalania – używany jest w wielu procesach obróbki tworzyw przy pomocy ognia i wysokich temperatur, między innymi spawania, lutowania i cięcia.
  • Produkcja – zakres rzeczy wytwarzanych przy użyciu tlenu jest niezwykle szeroki, korzystają z niego między innymi branża spożywcza, chemiczna oraz budowlana.
  • Obróbka metali
  • Dezynfekcja – ozon, czyli trójatomowa cząsteczka tlenu posiada bardzo silne właściwości dezynfekujące, a jednocześnie jest niestabilny i szybko rozpada się do zwykłych, dwuatomowych cząsteczek. Dlatego stosuje się go coraz częściej np. zamiast chloru

Ponadto wykorzystywany jest w procesach spalania paliw (np. w pojazdach kosmicznych), natryskiwania, procesach laserowych, produkcji betonu komorowego, a także w zabiegach medycznych. Tlen przemysłowy transportowany i przechowywany jest pod wysokim ciśnieniem w specjalnych butlach, które zgodnie z przepisami muszą być koloru niebieskiego.