mleko
4 grudnia 2020

Kategoria:
Inne

Jaka jest dopuszczalna ilość bakterii w mleku?

Zdrowe krowy dają mleko wolne od bakterii. Może ono zanieczyścić się podczas udoju, jak również podczas niewłaściwego przechowywania oraz transportowania. Niewskazane jest narażanie go na działanie wysokiej temperatury, co może doprowadzić do szybkiego rozwoju drobnoustrojów. W jakich granicach powinna mieścić się ilość bakterii znajdujących się w mleku, aby odpowiednie osoby mogły dopuścić go do spożycia? Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.

Skąd biorą się zanieczyszczenia w mleku?

Mleko od krowy jest wolne od zanieczyszczeń, jednak jego pierwsze strugi mogą zawierać bakterie. W gospodarstwach produkcyjnych, aby uniknąć przedostania się drobnoustrojów do całego mleka, stosuje się metodę określaną mianem przedzdajania. Jednak na zanieczyszczenie mleka może wpływać wiele innych zewnętrznych czynników. Wśród najistotniejszych można wymienić między innymi:

  • skórę zwierzęcia,
  • niewłaściwe przechowywanie paszy,
  • brudne legowisko,
  • nieodpowiednią dezynfekcję maszyn.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, liczba drobnoustrojów, jaka znajduje się w mleku od danego dostawcy, przy zbadaniu przynajmniej dwóch próbek w jednym miesiącu, nie powinna przekraczać 100 tysięcy bakterii na 1 mililitr mleka. Surowe mleko, które przeznacza się do dalszego spożycia, podlega bardzo surowym restrykcjom. W tym przypadku dokładne przepisy mówią o tym, że ilość drobnoustrojów na 1 mililitr nie powinna być większa niż 50 tysięcy. Gronkowiec złocisty dopuszczalny jest w wartości, która nie przekracza 500 na 1 mililitr mleka. Bakterie ze szczepu Salmonella są niedopuszczalne, a ich obecność w testowanym mleku dyskwalifikuje je do dalszej sprzedaży.

Co w sytuacji, kiedy mleko ma zbyt wysoką zawartość bakterii?

Jeżeli badane mleko przekroczyło normy dopuszczalnych bakterii, organ wykonujący badania ma prawo, aby wyłączyć je z dalszego obiegu. Dodatkowo może on nałożyć na dostawcę karę finansową. Zbyt duże ilości zanieczyszczeń w mleku wpływają na jego smak oraz jakość mikrobiologiczną, a to przekłada się na niezadowolenie klientów.

Zachowanie odpowiednich warunków higienicznych podczas udoju jest niezwykle ważne. Warto pamiętać o odpowiednim schładzaniu pozyskanego mleka, tuż po udoju. Przetrzymywanie go w odpowiedniej temperaturze pozwala na zatrzymanie rozwoju drobnoustrojów – dodaje specjalista z firmy Tomlab K.Tomera.

W jaki sposób testuje się mleko na obecność bakterii?

Warto zauważyć, że wyeliminowanie bakterii z mleka jest niemożliwe. Dominującym mikroorganizmem w mleku są bakterie psychrotofowe oraz mezofile. Duża ich część, jaka znajduje się w mleku, jest jednak pożyteczna dla człowieka.

Badanie mleka najlepiej jest zlecić firmie zewnętrznej z odpowiednim zapleczem technologicznym. Zajmuje mniej niż 10 minut. Dodatkowym plusem jest fakt, że odpowiednio przeprowadzone badanie pozwala na wykrycie wszelkich niedokładności, a w przypadku zaobserwowania niebezpiecznych dla zdrowia człowieka bakterii, możliwe jest podjęcie odpowiednich kroków w celu utylizacji niezdatnego do spożycia mleka.